Polityka prywatności Klarna

Informacja o ochronie prywatności firmy Klarna — wygodne tłumaczenie

Należy pamiętać, że jest to tylko wygodne tłumaczenie i że ta wersja nie ma pierwszeństwa przed lokalną wersją językową niniejszej Informacji o ochronie prywatności, dostępną tutaj .
To tłumaczenie nie uwzględnia na przykład praw specyficznych dla danego kraju, które mogą przysługiwać Ci na mocy przepisów obowiązujących w Twoim kraju zamieszkania, ani krajowych podstaw prawnych dla określonego przetwarzania. W tym celu zapoznaj się z lokalną wersją językową lub skontaktuj się z nami, korzystając z informacji kontaktowych podanych poniżej w sekcji 12.

Ważne jest dla nas, abyś czuł się bezpiecznie, płacąc za pomocą Klarna lub korzystając z innych naszych usług. Dlatego w niniejszej informacji o ochronie prywatności podajemy wszystkie informacje o tym, jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe.

1. Kto jest odpowiedzialny za Twoje dane osobowe?

Klarna Bank AB (publ), zarejestrowany w Szwedzkim Urzędzie Rejestracji Spółek pod numerem 556737-0431, z siedzibą pod adresem Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm działająca również za pośrednictwem swoich oddziałów („Klarna”, „my”, „nasz” lub „nas”) jest administratorem danych zgodnie z Rozporządzenie UE o ochronie danych („RODO”). W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt skontaktuj się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych wymienionych poniżej w sekcji 12.

2. Twoje prawa do ochrony danych jako osoby, której dane dotyczą

Masz kilka praw wynikających z RODO związanych z kontrolą nad swoimi danymi osobowymi i otrzymywaniem informacji bezpośrednio od nas o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe. Poniżej możesz przeczytać o swoich prawach. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub skontaktować się z nami w celu skorzystania ze swoich praw, najłatwiej jest wysłać do nas wiadomość e-mail, korzystając z danych podanych w sekcji 12. Jeśli chcesz otrzymywać informacje o danych, które Klarna posiada na Twój temat, poprzez tzw. dostęp podmiotowy lub usunięcia określonych danych, możesz wysłać do nas prośbę, wypełniając formularz, który jest dostępny na naszej stronie głównej. W przypadku innych rodzajów pytań prosimy o skorzystanie z danych kontaktowych w sekcji 12.

Twoje prawa

 • Prawo do usunięcia danych osobowych („Prawo do bycia zapomnianym”).

  W niektórych przypadkach masz prawo zażądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych. Na przykład możesz zażądać od nas usunięcia takich danych osobowych, których (i) nie potrzebujemy już do celu, w jakim zostały zebrane, lub (ii) które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, a Ty ją wycofałeś. Istnieją sytuacje, w których Klarna nie jest w stanie usunąć Twoich danych, na przykład gdy przetwarzanie danych jest nadal konieczne do celu, w którym zostały zebrane, interes Klarna w przetwarzaniu danych jest nadrzędny w stosunku do Twojego interesu w ich usunięciu lub ponieważ mają prawny obowiązek ich przechowywania. Możesz przeczytać więcej o naszych prawnych zobowiązaniach do przechowywania danych w sekcji 4 i 9 niniejszej Informacji o ochronie prywatności. Opisane tam przepisy uniemożliwiają nam natychmiastowe usunięcie niektórych danych. Masz również prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu przez nas Twoich danych osobowych do określonych celów, takich jak marketing bezpośredni, o czym możesz przeczytać więcej na tej liście swoich praw.

 • Prawo do informacji.

  Masz prawo być poinformowany o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe. Robimy to za pośrednictwem niniejszej informacji o ochronie prywatności, najczęściej zadawanych pytań dotyczących usług oraz odpowiadając na pytania użytkownika.

 • Prawo dostępu do swoich danych osobowych („Dostęp podmiotu”).

  Masz prawo wiedzieć, czy Klarna przetwarza Twoje dane osobowe, oraz otrzymać kopię („wyciąg danych”) takich danych, tzw. dostęp podmiotowy. Dzięki wyciągowi danych otrzymasz informacje o tym, jakie dane osobowe na Twój temat przechowuje Klarna i jak je przetwarzamy.

 • Prawo dostępu i żądania przeniesienia danych osobowych do innego odbiorcy („przenoszenie danych”).

  Prawo to oznacza, że ​​możesz zażądać kopii danych osobowych dotyczących Ciebie, które Klarna przechowuje w celu wykonania zawartej z Tobą umowy lub na podstawie Twojej zgody, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Umożliwi to wykorzystanie tych danych w innym miejscu, na przykład w celu przeniesienia danych osobowych do innego administratora/odbiorcy.

 • Prawo do sprostowania.

  Masz prawo zażądać, abyśmy sprostowali niedokładne lub kompletne informacje o Tobie, które uważasz za niedokładne lub niekompletne.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania.

  Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe są niedokładne, że nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub że nie potrzebujemy tych informacji do określonego celu, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania takich danych osobowych. Masz również możliwość zażądania, abyśmy zaprzestali przetwarzania Twoich danych osobowych na czas rozpatrywania Twojego wniosku. Jeśli ty obiekt do naszego przetwarzania zgodnie z Twoim prawem opisanym bezpośrednio poniżej, możesz również zażądać od nas ograniczenia przetwarzania tych danych osobowych na czas naszej oceny.

 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

  Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, którego podstawą jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), powołując się na Twoją sytuację osobistą. Zawsze możesz też sprzeciwić się wykorzystywaniu przez nas Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Kiedy poinformujesz nas, że nie chcesz już otrzymywać od nas marketingu bezpośredniego, wyłączymy marketing dla Ciebie i przestaniemy go do Ciebie wysyłać.

 • Prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanej decyzji, która ma na Ciebie istotny wpływ.

  Masz prawo sprzeciwić się zautomatyzowanej decyzji podjętej przez Klarna, jeśli decyzja wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na Ciebie wpływa. Zobacz sekcję 6, w jaki sposób Klarna wykorzystuje zautomatyzowane decyzje.

 • Prawo do wycofania zgody.

  Jak opisano w punkcie 5 poniżej, w przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody lub wyraźnej zgody, masz prawo do odwołania tej zgody w dowolnym momencie. Gdy cofniesz zgodę, przestaniemy przetwarzać Twoje dane w takich celach.

 • Dodatkowe prawo dostępne we Francji, Hiszpanii i we Włoszech: Prawo pośmiertne do danych osobowych.

  Masz prawo przekazać lub wyznaczyć osobę upoważnioną do wydawania instrukcji dotyczących przechowywania, usuwania i przekazywania Twoich danych osobowych po Twojej śmierci.

 • Prawo do złożenia reklamacji.

Jeśli masz skargi dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez Klarna, możesz złożyć skargę do Integritetsskyddsmyndigheten , który jest szwedzkim organem nadzorującym przetwarzanie danych osobowych przez Klarna. Możesz osiągnąć Integritetsskyddsmyndigheten przez następujące łącze .

Ustawienia w aplikacji mobilnej Klarna: W aplikacji mobilnej Klarna Klarna udostępnia Ci funkcjonalność umożliwiającą dostosowanie Twoich preferencji do określonych usług, takich jak bieżące powiadomienia lub automatyczne uzupełnianie Twoich informacji przy zakupie. Zawsze będziemy szanować Twoje wybory.

3. Jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy?

W tej sekcji opisujemy rodzaje danych osobowych, które zbieramy lub tworzymy. W punkcie 4 opisujemy, do jakich celów wykorzystujemy tego rodzaju dane osobowe.

 • Dane kontaktowe i identyfikacyjne - Imię i nazwisko, data urodzenia, numer ubezpieczenia społecznego, tytuł, zawód, płeć, adres rozliczeniowy i adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, narodowość, wiek, dane o dochodach, zatrudnienie i historię zatrudnienia, nagrania dźwiękowe, zdjęcia i nagrania wideo Ciebie i Twojego dowodu osobistego itp.

 • Informacje o towarach/usługach - Szczegóły dotyczące towarów/usług, które kupiłeś lub zamówiłeś, takie jak rodzaj przedmiotu lub numer śledzenia przesyłki.

 • Informacje o Twojej sytuacji finansowej - Informacje o np. Twoich dochodach, wszelkich kredytach, negatywnej historii płatności i poprzednich zatwierdzeniach kredytowych.

 • Informacja o płatności - Dane karty kredytowej i debetowej (numer karty, data ważności i kod CVV), numer konta bankowego, nazwa banku.

 • Informacje o korzystaniu przez Ciebie z usług Klarna - Z jakich usług i z jakich różnych funkcji w tych usługach korzystałeś i jak z nich korzystałeś. Obejmuje to informacje o zaległym i historycznym zadłużeniu, historii spłat i osobistych preferencjach.

 • Informacje techniczne generowane podczas korzystania z usług Klarna - Dane techniczne, takie jak czas odpowiedzi na strony internetowe, błędy pobierania oraz data i godzina korzystania z usługi.

 • Informacje o Twoich kontaktach z działem obsługi klienta Klarna - Nagrane rozmowy telefoniczne, rozmowy na czacie i korespondencja e-mailowa.

 • Twoje kontakty ze sklepami, w których robisz zakupy lub które odwiedzasz - Informacje o tym, w jaki sposób wchodzisz w interakcje ze sklepami, na przykład, czy otrzymałeś towary i jaki rodzaj sklepu robisz.

 • Informacje o urządzeniu - Identyfikator urządzenia, adres IP, ustawienia językowe, ustawienia przeglądarki, strefa czasowa, system operacyjny, platforma, rozdzielczość ekranu i podobne informacje dotyczące Twojego urządzenia oraz ustawień/użytkowania urządzenia.

 • Informacje z zewnętrznych list sankcyjnych i list PEP - Listy sankcji i listy osób stanowiących osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne („PEP”) zawierają informacje, takie jak imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, zawód lub stanowisko oraz powód, dla którego dana osoba znajduje się na danej liście.

 • Wrażliwe dane osobowe - Dane osobowe wrażliwe to dane, które ujawniają przekonania religijne, poglądy polityczne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych lub stanowią informacje o stanie zdrowia, życiu seksualnym lub orientacji seksualnej oraz dane biometryczne.

 • Dane osobowe specyficzne dla usługi - W ramach naszych usług za pośrednictwem usługi zakupowej Klarna, kont oszczędnościowych i płatniczych Klarna, Auto-import/Magic Import i Personal Finance, wykorzystujemy dodatkowe dane osobowe, które nie są objęte powyższymi typami. Informacje dotyczące każdej usługi są wymienione tutaj:

  • Aplikacja mobilna Klarna i rozszerzenie przeglądarki: Wszystkie przesyłane lub przesyłane treści (takie jak zdjęcia, rachunki lub recenzje produktów i sklepów), informacje o lokalizacji, informacje o geolokalizacji oraz strony internetowe odwiedzane w przeglądarce aplikacji lub z zainstalowanym rozszerzeniem;

  • Rachunki oszczędnościowe i płatnicze Klarna: Informacje o twoich transakcjach i depozytach oraz informacje o tym, skąd pochodzą twoje pieniądze lub do czego zostaną wykorzystane. Klarna będzie również przetwarzać dane osób trzecich (takich jak odbiorcy płatności lub płatnicy) w ramach tej usługi;

  • Import automatyczny/Import magiczny: Informacje z połączonego konta e-mail o dokonanych przez Ciebie zakupach, informacje o produkcie, cenie i ilości, numery śledzenia dostawy oraz informacje o sklepach, które przekazujemy do aplikacji mobilnej Klarna; I

  • Finanse osobiste: Informacje z Twoich innych kont bankowych i innych rodzajów kont (takich jak rachunki kart), które zdecydujesz się połączyć z usługą, a także informacje, takie jak numer konta, bank, historyczne transakcje z połączonych kont oraz salda i aktywa.

  • Usługa łączenia członkostwa: Informacje z dodanego członkostwa strony trzeciej lub konta karty lojalnościowej, takie jak punkty członkowskie, status, poziomy i historia salda.

 • Rejestracja wydarzenia w mediach społecznościowych: Informacje o Twoim profilu z Twojego konta w mediach społecznościowych oraz informacje biznesowe, takie jak nazwa pracodawcy, adres i rodzaj firmy.

Szczegółowe informacje dotyczące odpowiednich danych osobowych dla każdej usługi znajdują się również w regulaminie.

4. Jakie dane osobowe są wykorzystywane w jakich celach i na jakiej podstawie prawnej?

W poniższych tabelach można przeczytać m.in.

 • w jakim celu będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe (w jakim celu),

 • jakie rodzaje danych osobowych wykorzystujemy w tym celu i czy dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Ciebie, czy z innego źródła. W przypadkach, gdy otrzymaliśmy Twoje dane osobowe z innego źródła, w nawiasie podajemy nazwę tego źródła,

 • jakie prawa przysługują nam na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych, takich jak RODO, do przetwarzania danych o Tobie, określanych jako „podstawa prawna”, oraz

 • kiedy Klarna przestanie wykorzystywać dane osobowe do każdego celu.

  4.1 Cele, do których zawsze wykorzystywane są Twoje dane osobowe, niezależnie od usługi, z której korzystasz.

Cel przetwarzania – co robimy i dlaczego.

Rodzaj danych osobowych wykorzystywanych w tym celu oraz skąd pochodzą (źródło). Zobacz sekcję 3, aby dowiedzieć się więcej o różnych typach danych osobowych.

Podstawa prawna przetwarzania zgodnie z RODO.

Kiedy kończy się cel wykorzystywania danych osobowych. Zobacz sekcję 9, kiedy Klarna usuwa dane.

Aby zarządzać naszymi relacjami z klientami zgodnie z naszymi umowami, dla każdej usługi, z której korzystasz. Obejmuje to tworzenie i wysyłanie do Ciebie informacji w formacie elektronicznym (nie marketingowym).

Od Ciebie:

 • Dane kontaktowe i identyfikacyjne.

 • Informacja o płatności.

 • Wrażliwe dane osobowe.

Z innych źródeł:

 • Informacje o towarach/usługach. (Sklep)

 • Informacje o Twojej sytuacji finansowej. (Klarna i biura informacji kredytowej)

 • Informacje o korzystaniu przez Ciebie z usług Klarna. (Klarna)

 • Informacje techniczne generowane podczas korzystania z usług Klarna. (Klarna)

 • Twoje kontakty ze sklepami, w których robisz zakupy lub które odwiedzasz. (Sklep)

 • Informacje o urządzeniu. (Twoje urządzenie)

 • Dane osobowe specyficzne dla usługi (patrz punkt 3).

Przetwarzanie jest niezbędne, aby Klarna mogła wykonać z Tobą umowę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).


Jeżeli serwis przetwarza informacje stanowiące wrażliwe dane osobowe (np. z materiałów, które zdecydujesz się przesłać), nasze przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej wyraźnej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Kiedy umowa między Tobą a Klarną wygasa.

Aby móc przeprowadzać ankiety satysfakcji klientów i badania rynkowe, a także prosić Cię o recenzje za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych, telefonu lub innych kanałów komunikacji.


Jeśli nie chcesz, abyśmy wykonywali to przetwarzanie, skontaktuj się z nami, aby nas o tym poinformować. Zobacz sekcję 2, aby uzyskać więcej informacji o swoich prawach. Zobacz sekcję 12, aby uzyskać nasze dane kontaktowe.

Od Ciebie:

 • Dane kontaktowe i identyfikacyjne.

 • Informacje o korzystaniu przez Ciebie z usług Klarna.


Z innych źródeł:

 • Informacje o towarach/usługach. (Sklep)

 • Informacje o korzystaniu przez Ciebie z usług Klarna. (Klarna)

 • Informacje techniczne generowane podczas korzystania z usług Klarna. (Klarna)

 • Twoje kontakty ze sklepami, w których robisz zakupy lub które odwiedzasz. (Sklep)

Przetwarzanie opiera się na wyważeniu interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podczas równoważenia interesów Klarna ustaliła, że ​​mamy prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych, że przetwarzanie jest niezbędne do osiągnięcia tego celu oraz że nasz interes przeważa nad Twoim prawem do nieprzetwarzania danych w tym celu.


Możesz skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu ustalenia. Zobacz sekcję 12, aby uzyskać nasze dane kontaktowe.

Kiedy umowa między Tobą a Klarną wygasa.

Aby zapewnić bezpieczeństwo sieci i informacji w usługach Klarna.

Od Ciebie:

 • Dane kontaktowe i identyfikacyjne.


Z innych źródeł:

 • Informacje o korzystaniu przez Ciebie z usług Klarna. (Klarna)

 • Informacje techniczne generowane podczas korzystania z usług Klarna. (Klarna)

 • Twoje kontakty ze sklepami, w których robisz zakupy lub które odwiedzasz. (Sklep)

 • Informacje o urządzeniu. (Twoje urządzenie)

Przetwarzanie opiera się na wyważeniu interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podczas równoważenia interesów Klarna ustaliła, że ​​mamy prawnie uzasadniony interes w zapewnieniu bezpieczeństwa sieci i informacji, że przetwarzanie jest niezbędne do realizacji tego celu oraz że nasz interes przeważa nad Twoim prawem do nieprzetwarzania danych w tym celu. Również w Twoim interesie jako klienta leży zapewnienie dobrego bezpieczeństwa informacji.


Możesz skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu ustalenia. Zobacz sekcję 12, aby uzyskać nasze dane kontaktowe.

Przetwarzanie to trwa tak długo, jak korzystasz z usługi.

Aby móc Ci pomóc jako wrażliwemu klientowi (tj. jeśli potrzebujesz dodatkowego wsparcia podczas kontaktowania się z nami ze względu na szczególne okoliczności). Oznacza to, że możemy zaoferować Ci specjalne wsparcie, na przykład podczas kontaktu z obsługą klienta.

Od Ciebie:

 • Dane kontaktowe i identyfikacyjne.

 • Wrażliwe dane osobowe (w postaci informacji o Twoim stanie zdrowia).


Z innych źródeł:

 • Informacje o korzystaniu przez Ciebie z usług Klarna. (Klarna)

Na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Kiedy powiadomisz nas, że nie jesteś już wrażliwym klientem lub wycofasz swoją zgodę. Zaprzestaniemy również tego przetwarzania, jeśli i kiedy powiadomisz nas, że nie chcesz już być klientem Klarna.

Aby móc przeprowadzać analizę ryzyka, zapobiegać oszustwom i zarządzać ryzykiem.


Przetwarzanie przeprowadzamy w celu potwierdzenia Twojej tożsamości oraz poprawności podanych przez Ciebie danych, a także w celu przeciwdziałania działaniom przestępczym.


Przetwarzanie to stanowi profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji. W tym celu wykorzystujemy zautomatyzowane podejmowanie decyzji, aby móc określić, czy stanowisz ryzyko oszustwa. Więcej informacji na temat profilowania i zautomatyzowanych decyzji znajduje się w punkcie 6.

Od Ciebie:

 • Dane kontaktowe i identyfikacyjne.

 • Informacja o płatności.


Z innych źródeł:

 • Informacje o towarach/usługach. (Sklep)

 • Informacje o Twojej sytuacji finansowej. (Klarna i biura informacji kredytowej)

 • Informacje o korzystaniu przez Ciebie z usług Klarna. (Klarna)

 • Informacje techniczne generowane podczas korzystania z usług Klarna. (Klarna)

 • Twoje kontakty ze sklepami, w których robisz zakupy lub które odwiedzasz. (Sklep)

 • Informacje o urządzeniu. (Twoje urządzenie)

 • Wrażliwe dane osobowe

Przetwarzanie jest niezbędne, aby Klarna mogła zawrzeć i wykonać umowę z Tobą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).


Jesteśmy również prawnie zobowiązani do ustalenia tożsamości naszych klientów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). (Szwedzki Ustawa (2017:630) o środkach przeciwdziałających praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu )


Wrażliwe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Twojej wyraźnej zgody.

Przetwarzanie to będzie miało miejsce podczas korzystania z dowolnej usługi Klarna.


Jeśli Klarna wykryje ryzyko związane z korzystaniem przez Ciebie z Klarny, będziemy nadal wykorzystywać Twoje dane w tym celu i stale aktualizować naszą ocenę ryzyka, jeśli istnieje ryzyko oszustwa. Przetwarzanie to trwa tak długo, jak jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania Twoich danych. Zobacz sekcję 9, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych obowiązków i prawa do przechowywania informacji zgodnie z prawem.

Anonimizacja danych osobowych w celu ulepszania naszych usług i produktów oraz analizowania zachowań klientów.

Od Ciebie:

 • Dane kontaktowe i identyfikacyjne.

 • Informacja o płatności.


Z innych źródeł:

 • Informacje o towarach/usługach. (Sklep)

 • Informacje o Twojej sytuacji finansowej. (Klarna i biura informacji kredytowej)

 • Informacje o korzystaniu przez Ciebie z usług Klarna. (Klarna)

 • Informacje techniczne generowane podczas korzystania z usług Klarna. (Klarna)

 • Twoje kontakty ze sklepami, w których robisz zakupy lub które odwiedzasz. (Sklep)

 • Informacje o urządzeniu. (Twoje urządzenie)

 • Dane osobowe specyficzne dla usługi (patrz punkt 3).

Przetwarzanie opiera się na wyważeniu interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podczas równoważenia interesów Klarna ustaliła, że ​​mamy uzasadniony interes w anonimizowaniu Twoich danych osobowych w celu rozwoju produktu oraz w analizowaniu zachowań klientów w celu poprawy usług i zadowolenia klientów. Zapewniamy, że określone przetwarzanie, które się z tym wiąże, jest niezbędne do osiągnięcia danego celu, a nasz interes przeważa nad Twoim prawem do nieprzetwarzania danych w tym celu. Anonimizując informacje dotyczące Ciebie, zapewniamy również, że wykorzystujemy dane osobowe w jak najmniejszym zakresie.


Możesz skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu ustalenia. Zobacz sekcję 12, aby uzyskać nasze dane kontaktowe.

Przetwarzanie to odbywa się przez cały okres, w którym Klarna musi przechowywać informacje w swoich systemach, na przykład w celu wykonania zawartej z Tobą umowy lub przestrzegania obowiązującego prawa. Zobacz sekcję 9, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych obowiązków i prawa do przechowywania informacji zgodnie z prawem.

Aby przeprowadzić analizę danych w celu rozwoju i testowania produktów w celu ulepszenia naszych modeli ryzyka i kredytowych oraz zaprojektowania naszych usług (jeśli to możliwe, najpierw dokonujemy anonimizacji danych, co oznacza, że ​​później nie jest przetwarzane żadne dane osobowe).

Od Ciebie:

 • Dane kontaktowe i identyfikacyjne.

 • Informacja o płatności.


Z innych źródeł:

 • Informacje o towarach/usługach. (Sklep)

 • Informacje o Twojej sytuacji finansowej. (Klarna i biura informacji kredytowej)

 • Informacje o korzystaniu przez Ciebie z usług Klarna. (Klarna)

 • Informacje techniczne generowane podczas korzystania z usług Klarna. (Klarna)

 • Twoje kontakty ze sklepami, w których robisz zakupy lub które odwiedzasz. (Sklep)

 • Informacje o urządzeniu. (Twoje urządzenie)

 • Dane osobowe specyficzne dla usługi (patrz punkt 3).

Przetwarzanie opiera się na wyważeniu interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podczas równoważenia interesów Klarna ustaliła, że ​​mamy uzasadniony interes w przeprowadzaniu analizy danych do celów rozwoju i testowania produktów. Zapewniamy, że przetwarzanie z tym związane jest niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, a nasz interes jest nadrzędny wobec Państwa prawa do nieprzetwarzania danych w tym celu. Ponadto nasi klienci odnoszą korzyści z przetwarzania, ponieważ pomaga nam ono świadczyć bezbłędne i trwałe usługi.


Możesz skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu ustalenia. Zobacz sekcję 12, aby uzyskać nasze dane kontaktowe.

Przetwarzanie to odbywa się przez cały okres, w którym Klarna musi przechowywać informacje w swoich systemach, na przykład w celu wykonania zawartej z Tobą umowy lub przestrzegania obowiązującego prawa. Zobacz sekcję 9, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych obowiązków i prawa do przechowywania informacji zgodnie z prawem.

Sporządzanie statystyk i raportów do analizy ekonomicznej lub analizy trendów płatniczych lub wolumenów płatności w określonych regionach lub branżach (jeśli to możliwe, najpierw anonimizujemy dane, co oznacza, że ​​później nie ma miejsca żadne przetwarzanie danych osobowych).

Od Ciebie:

 • Dane kontaktowe i identyfikacyjne.

 • Informacja o płatności.


Z innych źródeł:

 • Informacje o towarach/usługach. (Sklep)

 • Informacje o Twojej sytuacji finansowej. (Klarna i biura informacji kredytowej)

 • Informacje o korzystaniu przez Ciebie z usług Klarna. (Klarna)

 • Twoje kontakty ze sklepami, w których robisz zakupy lub które odwiedzasz. (Sklep)

 • Dane osobowe specyficzne dla usługi (patrz punkt 3).

Przetwarzanie opiera się na wyważeniu interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Wyważając interesy, Klarna ustaliła, że ​​mamy uzasadniony interes w uzyskiwaniu danych statystycznych i raportów w tym celu. Zapewniamy, że przetwarzanie z tym związane jest niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, a nasz interes jest nadrzędny wobec Państwa prawa do nieprzetwarzania danych w tym celu.


Możesz skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu ustalenia. Zobacz sekcję 12, aby uzyskać nasze dane kontaktowe.

Przetwarzanie to odbywa się przez cały okres, w którym Klarna musi przechowywać informacje w swoich systemach, na przykład w celu wykonania zawartej z Tobą umowy lub przestrzegania obowiązującego prawa. Zobacz sekcję 9, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych obowiązków i prawa do przechowywania informacji zgodnie z prawem.

Aby sprawdzić i zweryfikować swoją tożsamość.

Od Ciebie:

 • Dane kontaktowe i identyfikacyjne.

Przetwarzanie jest niezbędne, aby Klarna mogła wykonać z Tobą umowę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Tak długo, jak korzystasz z jednej z usług Klarna.

Udostępnianie Twoich danych osobowych kategoriom odbiorców opisanym w sekcji 7.1 (dostawcom i podwykonawcom, spółkom z Grupy Klarna, osobom nadzorującym Twoje transakcje finansowe, władzom i nabywcom wierzytelności, przedsiębiorstw lub aktywów).

 • Wszystkie typy wymienione w sekcji 3.

Różni się w zależności od biorcy (patrz sekcja 7.1).

Przetwarzanie to odbywa się przez cały okres, w którym Klarna musi przechowywać dane w swoich systemach, na przykład w celu wykonania umowy z Tobą lub przestrzegania obowiązującego prawa. Zobacz sekcję 9, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych obowiązków i prawa do przechowywania informacji zgodnie z prawem.

Aby zdecydować, jaki rodzaj marketingu Ci zapewnimy.


Jeśli nie chcesz, abyśmy wykonywali takie przetwarzanie Twoich danych, skontaktuj się z nami. Wtedy przestaniemy wykorzystywać Twoje dane do celów marketingowych. Dane kontaktowe znajdują się w punkcie 12.


Przetwarzanie może stanowić profilowanie. Więcej informacji na temat profilowania znajduje się w punkcie 6.

Od Ciebie:

 • Dane kontaktowe i identyfikacyjne.


Z innych źródeł:

 • Informacje o towarach/usługach. (Sklep)

 • Informacje o korzystaniu przez Ciebie z usług Klarna. (Klarna)

 • Informacje techniczne generowane podczas korzystania z usług Klarna. (Klarna)

 • Twoje kontakty ze sklepami, w których robisz zakupy lub które odwiedzasz. (Sklep)

 • Informacje o urządzeniu. (Twoje urządzenie)

 • Dane osobowe specyficzne dla usługi (patrz punkt 3).

Przetwarzanie opiera się na wyważeniu interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podczas równoważenia interesów Klarna ustaliła, że ​​mamy uzasadniony interes w określeniu, jaki rodzaj marketingu powinniśmy Ci dostarczać. Zapewniamy, że przetwarzanie, które się z tym wiąże, jest niezbędne do realizacji tego interesu i że nasz interes przeważa nad Twoim prawem do nieprzetwarzania Twoich danych w tym celu. Wzięliśmy również pod uwagę fakt, że marketing jest wymieniony jako przykład uzasadnionego interesu w RODO.


Możesz skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu ustalenia. Zobacz sekcję 12, aby uzyskać nasze dane kontaktowe.

Kiedy umowa między Tobą a Klarną wygaśnie lub jeśli powiadomisz nas, że nie jesteś zainteresowany takim przetwarzaniem.

Jeśli wyrazisz na to zgodę, przekaż Ci informacje o naszych produktach lub usługach oraz o ofertach oferowanych we współpracy z naszymi partnerami.


Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas informacji marketingowych, możesz zrezygnować w dowolnym momencie.

Od Ciebie:

 • Dane kontaktowe i identyfikacyjne.

Z innych źródeł:

 • Informacje o korzystaniu przez Ciebie z usług Klarna. (Klarna)

 • Twoje kontakty ze sklepami, w których robisz zakupy lub które odwiedzasz. (Sklep)

Podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Kiedy anulujesz subskrypcję lub powiadomisz nas, że nie jesteś zainteresowany takim przetwarzaniem.

Aby dostarczać Ci materiały marketingowe i oferty dotyczące innych oferowanych przez nas produktów i usług, które są podobne do tych, z których już korzystałeś i które są częścią Klarna jako platformy zakupowej.


Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas informacji marketingowych, skontaktuj się z nami, aby nas o tym poinformować. Przestaniemy wtedy przetwarzać Twoje dane w celu wysyłania materiałów marketingowych. Zobacz sekcję 12, aby uzyskać nasze dane kontaktowe.

Od Ciebie:

 • Dane kontaktowe i identyfikacyjne.


Z innych źródeł:

 • Informacje o korzystaniu przez Ciebie z usług Klarna. (Klarna)

 • Twoje kontakty ze sklepami, w których robisz zakupy lub które odwiedzasz. (Sklep)

Przetwarzanie opiera się na wyważeniu interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podczas równoważenia interesów Klarna ustaliła, że ​​mamy uzasadniony interes w przesyłaniu Ci materiałów marketingowych dotyczących naszych usług i ofert. Zapewniamy, że przetwarzanie, które się z tym wiąże, jest niezbędne do realizacji tego interesu, a nasz interes jest nadrzędny wobec Twojego prawa do nieprzetwarzania danych w tym celu. Wzięliśmy również pod uwagę fakt, że marketing jest wymieniony jako przykład uzasadnionego interesu w RODO.


Możesz skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu ustalenia. Zobacz sekcję 12, aby uzyskać nasze dane kontaktowe.

Kiedy umowa między Tobą a Klarną wygaśnie lub jeśli powiadomisz nas, że nie jesteś zainteresowany takim przetwarzaniem.

Aby chronić Klarnę przed roszczeniami prawnymi i chronić prawa Klarny.

 • Wszystkie typy wymienione w sekcji 3.


W przypadku sporu Klarna może również gromadzić inne rodzaje danych osobowych, które Cię dotyczą, jeśli są nam potrzebne do wykonywania naszych praw.

Przetwarzanie opiera się na wyważeniu interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podczas równoważenia interesów Klarna ustaliła, że ​​mamy uzasadniony interes w możliwości ochrony przed roszczeniami prawnymi. Zapewniamy, że przetwarzanie z tym związane jest niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, a nasz interes jest nadrzędny wobec Państwa prawa do nieprzetwarzania danych w tym celu.


Możesz skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu ustalenia. Zobacz sekcję 12, aby uzyskać nasze dane kontaktowe.

Przetwarzanie to odbywa się przez cały okres, w którym Klarna musi przechowywać informacje w swoich systemach, na przykład w celu wykonania zawartej z Tobą umowy lub przestrzegania obowiązującego prawa. Zobacz sekcję 9, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych obowiązków i prawa do przechowywania informacji zgodnie z prawem.

4.2 Cele, do których wykorzystywane są Twoje dane osobowe, gdy korzystasz z jednej z metod płatności Klarna, Klarna w sklepie lub wybierasz płatność kartą debetową lub kredytową przy kasie Klarna w sklepie.

Cel przetwarzania – co robimy i dlaczego.

Rodzaj danych osobowych wykorzystywanych w tym celu oraz skąd pochodzą (źródło). Zobacz sekcję 3, aby dowiedzieć się więcej o różnych typach danych osobowych.

Podstawa prawna przetwarzania zgodnie z RODO.

Kiedy kończy się cel wykorzystywania danych osobowych. Zobacz sekcję 9, kiedy Klarna usuwa dane.

Aby przenieść prawo sklepu do zapłaty za Twój zakup na Klarna („faktoring”).

Od Ciebie:

 • Dane kontaktowe i identyfikacyjne.

 • Informacja o płatności.


Z innych źródeł:

 • Informacje o towarach/usługach. (Sklep)

 • Informacje o Twojej sytuacji finansowej. (Klarna i biura informacji kredytowej)

 • Informacje o korzystaniu przez Ciebie z usług Klarna. (Klarna)

 • Informacje techniczne generowane podczas korzystania z usług Klarna. (Klarna)

 • Twoje kontakty ze sklepami, w których robisz zakupy lub które odwiedzasz. (Sklep)

 • Informacje o urządzeniu. (Twoje urządzenie)

Przetwarzanie opiera się na wyważeniu interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podczas równoważenia interesów Klarna ustaliła, że ​​my (i sklep) mamy uzasadniony interes w sprzedaży lub kupnie Twojego niespłaconego długu. Zapewniamy, że przetwarzanie jest niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, a nasz interes jest nadrzędny wobec Twojego prawa do nieprzetwarzania danych w tym celu.


Możesz skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu ustalenia. Zobacz sekcję 12, aby uzyskać nasze dane kontaktowe.

Kiedy zakup ma miejsce.

Udostępnianie Twoich danych osobowych kategoriom odbiorców opisanym w punkcie 7.2 (sklepom, dostawcom usług płatniczych i instytucjom finansowym, agencjom przeciwdziałającym oszustwom i firmom dostarczającym informacje o tożsamości oraz Google).

Od Ciebie:

 • Dane kontaktowe i identyfikacyjne.

 • Informacja o płatności.


Z innych źródeł:

 • Informacje o towarach/usługach. (Sklep)

 • Informacje o Twojej sytuacji finansowej. (Klarna i biura informacji kredytowej)

 • Informacje o korzystaniu przez Ciebie z usług Klarna. (Klarna)

 • Informacje techniczne generowane podczas korzystania z usług Klarna. (Klarna)

 • Twoje kontakty ze sklepami, w których robisz zakupy lub które odwiedzasz. (Sklep)

 • Informacje o urządzeniu. (Twoje urządzenie)

Różni się w zależności od biorcy (patrz sekcja 7.2).

Przede wszystkim w momencie zakupu, ale dzieje się to również przez cały okres przechowywania danych przez Klarna w swoich systemach, tj. do czasu ich usunięcia. Zobacz sekcję 9, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych obowiązków i prawa do przechowywania informacji zgodnie z prawem.

Kiedy robisz zakupy w sklepie, który oferuje Klarna jako metodę płatności lub ma kasę Klarna, ocenimy kolejność, w jakiej różne metody płatności powinny być Ci prezentowane przy kasie w sklepie. Przetwarzanie to nie ma wpływu na to, które metody płatności Klarna są dla Ciebie dostępne.


Jeśli nie chcesz, abyśmy wykonywali takie przetwarzanie Twoich danych, skontaktuj się z nami, aby nas o tym poinformować. Dane kontaktowe znajdują się w punkcie 12.


Przetwarzanie to stanowi profilowanie. Więcej informacji na temat profilowania znajduje się w punkcie 6.

Od Ciebie:

 • Dane kontaktowe i identyfikacyjne.


Z innych źródeł:

 • Informacje o towarach/usługach. (Sklep)

 • Informacje o korzystaniu przez Ciebie z usług Klarna. (Klarna)

 • Informacje techniczne generowane podczas korzystania z usług Klarna. (Klarna)

 • Twoje kontakty ze sklepami, w których robisz zakupy lub które odwiedzasz. (Sklep)

Jeśli zaakceptowałeś i korzystasz z usługi Klarna o nazwie „Usługa zakupów”, jak opisano bardziej szczegółowo w regulaminie usługi, wówczas podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy 6 ust. 1 lit. b RODO).


Alternatywnie, jeśli nie zawarłeś umowy „Usługa zakupów”, przetwarzanie będzie się opierać na wyważeniu interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podczas równoważenia interesów Klarna ustaliła, że ​​mamy uzasadniony interes w zbadaniu kolejności, w jakiej różne opcje płatności zostaną Ci przedstawione podczas realizacji transakcji w sklepie. Zapewniamy, że przetwarzanie z tym związane jest niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, a nasz interes jest nadrzędny wobec Państwa prawa do nieprzetwarzania danych w tym celu.


Możesz skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu ustalenia. Zobacz sekcję 12, aby uzyskać nasze dane kontaktowe.

Gdy metody płatności są wyświetlane przy kasie.

Zapobieganie wykorzystywaniu operacji Klarna do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu poprzez monitorowanie i przeglądanie transakcji. Klarna prowadzi również bieżącą ocenę ryzyka i tworzy modele ryzyka w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Przetwarzanie to stanowi profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Więcej informacji na temat profilowania i zautomatyzowanych decyzji znajduje się w punkcie 6.

Od Ciebie:

 • Dane kontaktowe i identyfikacyjne.

 • Informacja o płatności.

 • Wrażliwe dane osobowe.


Z innych źródeł:

 • Informacje o towarach/usługach.

 • Informacje o Twojej sytuacji finansowej. (Klarna i biura informacji kredytowej)

 • Informacje o korzystaniu przez Ciebie z usług Klarna. (Klarna)

 • Informacje techniczne generowane podczas korzystania z usług Klarna. (Klarna)

 • Twoje kontakty ze sklepami, w których robisz zakupy lub które odwiedzasz. (Sklep)

 • Informacje o urządzeniu (Twoje urządzenie)

 • Informacje z zewnętrznych list sankcyjnych i list PEP. (Listy sankcji i listy PEP)

 • Wrażliwe dane osobowe (informacje o poglądach politycznych, przekonaniach religijnych i/lub informacje o stanie zdrowia zawarte na listach PEP).

 • Dane osobowe specyficzne dla usługi (patrz sekcja 3, aby uzyskać informacje o rachunkach oszczędnościowych i płatniczych Klarna).

Zgodność z prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). (Szwedzki Ustawa (2017:630) o środkach przeciwdziałających praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu )


W przypadku wrażliwych danych osobowych podstawą jest niezbędność przetwarzania ze względu na interes publiczny (art. 9 ust. 2 lit. g RODO).

Jeżeli jednak przekazałeś nam wrażliwe dane osobowe, to przetwarzamy je na podstawie Twojej wyraźnej zgody.

Kiedy umowa między Tobą a Klarną zostanie rozwiązana. Zobacz sekcję 9, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych obowiązków i prawa do przechowywania informacji zgodnie z prawem.

Aby przeprowadzić ocenę zapobiegania oszustwom przed zaakceptowaniem zakupu.


Przetwarzanie to stanowi profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji. W tym celu wykorzystujemy zautomatyzowane podejmowanie decyzji, aby móc określić, czy stanowisz ryzyko oszustwa. Więcej informacji na temat profilowania i zautomatyzowanych decyzji znajduje się w punkcie 6.


Zobacz także sekcję 7.2.3 dotyczącą korzystania przez nas z agencji zajmujących się zapobieganiem nadużyciom finansowym, którym mogą być udostępniane Twoje dane, oraz podstawę prawną takiego udostępniania.

Od Ciebie:

 • Dane kontaktowe i identyfikacyjne.

 • Informacja o płatności.

Z innych źródeł:

 • Informacje o towarach/usługach. (Sklep)

 • Informacje o korzystaniu przez Ciebie z usług Klarna. (Klarna)

 • Informacje techniczne generowane podczas korzystania z usług Klarna. (Klarna)

 • Twoje kontakty ze sklepami, w których robisz zakupy lub które odwiedzasz. (Sklep)

 • Informacje o urządzeniu. (Twoje urządzenie)


Oprócz powyższego Klarna otrzymuje informacje od agencji zapobiegania oszustwom, czy Twoje informacje wskazują na próbę oszustwa.

W celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Kiedy przeprowadzana jest ocena oszustwa.

Prowadzenie księgowości i rachunkowości zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz prowadzenie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Od Ciebie:

 • Dane kontaktowe i identyfikacyjne.

 • Informacja o płatności.

Z innych źródeł:

 • Informacje o towarach/usługach. (Sklep)

 • Informacje o korzystaniu przez Ciebie z usług Klarna. (Klarna)

 • Informacje o Twoich kontaktach z działem obsługi klienta Klarna. (Klarna)

 • Twoje kontakty ze sklepami, w których robisz zakupy lub które odwiedzasz. (Sklep)

Zgodność z prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). ( Szwedzka ustawa o rachunkowości (1999:1078 ))

W okresie, w którym prowadzona jest księgowość oraz 7 lat po zakończeniu roku, w którym dokonano rejestracji informacji. Zobacz sekcję 9, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych obowiązków i prawa do przechowywania informacji zgodnie z prawem.

Wykonywanie obliczeń zgodnie z zasadami dotyczącymi obowiązków adekwatności kapitałowej.

Od Ciebie:

 • Dane kontaktowe i identyfikacyjne.

 • Informacja o płatności.

Z innych źródeł:

 • Informacje o towarach/usługach. (Sklep)

 • Informacje o Twojej sytuacji finansowej. (Klarna i biura informacji kredytowej)

 • Informacje o korzystaniu przez Ciebie z usług Klarna. (Klarna)

 • Dane osobowe specyficzne dla usługi (patrz sekcja 3, aby uzyskać informacje o rachunkach oszczędnościowych i płatniczych Klarna).

Zgodność z prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). ( Rozporządzenie w sprawie adekwatności kapitałowej 575/2013 i Dyrektywa w sprawie adekwatności kapitałowej 2013/36 )

Siedem lat po zakończeniu roku, w którym informacje zostały zarejestrowane. Zobacz sekcję 9, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych obowiązków i prawa do przechowywania informacji zgodnie z prawem.

4.3 Cele, do których wykorzystywane są Twoje dane osobowe, gdy korzystasz z jednej z metod płatności Klarna obejmujących udzielanie kredytu lub gdy korzystasz z karty Klarna lub karty jednorazowej.

Następujące usługi polegają na udzieleniu Państwu kredytu: „Zapłać później” (faktura), „Zapłać teraz” (w przypadku płatności poleceniem zapłaty), „Finansowanie” (płatność w ratach), a także karta Klarna i karta jednorazowa (oba są oferowane w aplikacji mobilnej Klarna).

W Niemczech, następujące usługi polegają na udzieleniu Państwu kredytu: „Zapłać później” (faktura), „Zapłać teraz” (w przypadku płatności poleceniem zapłaty), „Finansowanie” (płatność w ratach), a także karta Klarna, karta jednorazowa, i wpłacanie pieniędzy poprzez doładowanie konta Klarna (wszystkie dostępne w aplikacji mobilnej Klarna).

Cel przetwarzania – co robimy i dlaczego.

Rodzaj danych osobowych wykorzystywanych w tym celu oraz skąd pochodzą (źródło). Zobacz sekcję 3, aby dowiedzieć się więcej o różnych typach danych osobowych.

Podstawa prawna zgodnie z RODO.

Kiedy kończy się cel wykorzystywania danych osobowych. Zobacz sekcję 9, kiedy Klarna usuwa dane.

Aby przeprowadzić ocenę kredytową

przed udzieleniem kredytu.


Stanowi to profilowanie, a decyzja o zatwierdzeniu lub odrzuceniu kredytu jest „decyzją zautomatyzowaną”. Więcej informacji na temat profilowania i zautomatyzowanych decyzji znajduje się w punkcie 6.

Zobacz także sekcję 7.3.1 na temat korzystania przez nas z biur informacji kredytowej, którym Twoje dane mogą być udostępniane, oraz podstawę prawną takiego udostępniania.

Od Ciebie:

 • Dane kontaktowe i identyfikacyjne.

Z innych źródeł:

 • Informacje o Twojej sytuacji finansowej. (Klarna i biura informacji kredytowej) 

 • Informacje o korzystaniu przez Ciebie z usług Klarna. (Klarna)

 • Informacje techniczne generowane podczas korzystania z usług Klarna. (Klarna)

W celu zawarcia i wykonania umowy kredytowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Kiedy przeprowadzana jest ocena kredytowa.

W celu udostępnienia Twoich danych osobowych odbiorcom opisanym w punkcie 7.3 (biura kredytowe, firmy windykacyjne i inni nabywcy zaległych należności, a także VISA, komornicy i dostawcy portfeli cyfrowych).

Od Ciebie:

 • Dane kontaktowe i identyfikacyjne.

 • Informacja o płatności.


Z innych źródeł:

 • Informacje o towarach i usługach. (Sklep)

 • Informacje o Twojej sytuacji finansowej. (Klarna i biura informacji kredytowej)

 • Informacje o korzystaniu przez Ciebie z usług Klarna. (Klarna)

 • Twoje kontakty ze sklepami, w których robisz zakupy lub które odwiedzasz. (Sklep)

 • Informacje o urządzeniu. (Twoje urządzenie)

Różni się w zależności od biorcy (patrz sekcja 7.2).

Przede wszystkim w momencie zakupu, ale także tak długo, jak Klarna przechowuje dane w swoich systemach, tj. do czasu ich usunięcia. Zobacz sekcję 9, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych obowiązków i prawa do przechowywania informacji zgodnie z prawem.

Aby przenieść prawo Klarna do zapłaty za zakup na nowego właściciela

Od Ciebie:

 • Dane kontaktowe i identyfikacyjne.


Z innych źródeł:

 • Informacje o towarach/usługach. (Sklep)

 • Informacje o Twojej sytuacji finansowej. (Klarna i biura informacji kredytowej)

 • Informacje o korzystaniu przez Ciebie z usług Klarna. (Klarna)

 • Twoje kontakty ze sklepami, w których robisz zakupy lub które odwiedzasz. (Sklep)

Przetwarzanie opiera się na wyważeniu interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podczas równoważenia interesów Klarna ustaliła, że ​​mamy uzasadniony interes w sprzedaży zaległych kredytów w ramach prowadzenia naszej działalności. Zapewniamy, że przetwarzanie jest niezbędne do realizacji tego interesu, a nasz interes jest nadrzędny wobec Twojego prawa do nieprzetwarzania danych w tym celu.


Możesz skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu ustalenia. Zobacz sekcję 12, aby uzyskać nasze dane kontaktowe.

Przetwarzanie może odbywać się w czasie, gdy dług jest niespłacony (zostaniesz powiadomiony, jeśli dług zostanie przeniesiony).

Wykonywanie usług windykacyjnych, tj. windykacja i sprzedaż wierzytelności przeterminowanych.

Od Ciebie:

 • Dane kontaktowe i identyfikacyjne.

Z innych źródeł:

 • Informacje o towarach/usługach. (Sklep)

 • Informacje o Twojej sytuacji finansowej. (Klarna i biura informacji kredytowej)

 • Informacje o korzystaniu przez Ciebie z usług Klarna. (Klarna)

 • Twoje kontakty ze sklepami, w których robisz zakupy lub które odwiedzasz. (Sklep)

Przetwarzanie opiera się na wyważeniu interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podczas równoważenia interesów Klarna ustaliła, że ​​mamy uzasadniony interes w windykacji i sprzedaży długów. Zapewniamy, że przetwarzanie z tym związane jest niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, a nasz interes jest nadrzędny wobec Państwa prawa do nieprzetwarzania danych w tym celu.


Możesz skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu ustalenia. Zobacz sekcję 12, aby uzyskać nasze dane kontaktowe.

Kiedy dług został spłacony.

Zapobieganie wykorzystywaniu operacji Klarna do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu poprzez monitorowanie i przeglądanie transakcji, przeprowadzanie ocen ryzyka i tworzenie modeli ryzyka.

Przetwarzanie to stanowi profilowanie, a decyzja, z której wynika ryzyko prania pieniędzy, stanowi „decyzję zautomatyzowaną”. Więcej informacji na temat profilowania i zautomatyzowanych decyzji znajduje się w punkcie 6.

Od Ciebie:

 • Dane kontaktowe i identyfikacyjne.

 • Informacja o płatności.


Z innych źródeł:

 • Informacje o towarach/usługach. (Sklep)

 • Informacje o Twojej sytuacji finansowej. (Klarna i biura informacji kredytowej)

 • Informacje o korzystaniu przez Ciebie z usług Klarna. (Klarna)

 • Informacje techniczne generowane podczas korzystania z usług Klarna. (Klarna)

 • Twoje kontakty ze sklepami, w których robisz zakupy lub które odwiedzasz. (Sklep)

 • Informacje o urządzeniu. (Twoje urządzenie)

 • Informacje z zewnętrznych list sankcyjnych i list PEP. (Listy sankcji i listy PEP)

 • Wrażliwe dane osobowe (informacje o poglądach politycznych, przekonaniach religijnych i/lub informacje o stanie zdrowia zawarte na listach PEP).

Zgodność z prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). (Szwedzki Ustawa (2017:630) o środkach przeciwdziałających praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ).


W przypadku wrażliwych danych osobowych warunkiem jest niezbędność przetwarzania w interesie publicznym (art. 9 ust. 2 lit. g RODO).

Do pięciu lat od rozwiązania umowy lub po ustaniu relacji z klientem (do dziesięciu lat w przypadkach, gdy zażądają tego organy ścigania). Zobacz sekcję 9, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych obowiązków i prawa do przechowywania informacji zgodnie z prawem.

Archiwizacja i księgowość zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Od Ciebie:

 • Dane kontaktowe i identyfikacyjne.

 • Informacja o płatności.


Z innych źródeł:

 • Informacje o towarach/usługach. (Sklep)

 • Informacje o korzystaniu przez Ciebie z usług Klarna. (Klarna)

 • Twoje kontakty ze sklepami, w których robisz zakupy lub które odwiedzasz. (Sklep)

 • Dane osobowe specyficzne dla usługi (patrz sekcja 3, aby uzyskać informacje o rachunkach oszczędnościowych i płatniczych Klarna).

Zgodność z prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). ( Szwedzka ustawa o rachunkowości (1999:1078 ))

Siedem lat po zakończeniu roku, w którym informacje zostały zarejestrowane. Zobacz sekcję 9, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych obowiązków i prawa do przechowywania informacji zgodnie z prawem.

4.4 Wykorzystanie Twoich danych osobowych (i osób trzecich) w celu umożliwienia Ci dostępu do usługi konta Klarna (konta oszczędnościowe i płatnicze).

Cel przetwarzania – co robimy i dlaczego.

Rodzaj danych osobowych wykorzystywanych w tym celu oraz skąd pochodzą (źródło). Zobacz sekcję 3, aby dowiedzieć się więcej o różnych typach danych osobowych.

Podstawa prawna zgodnie z RODO.

Kiedy kończy się cel wykorzystywania danych osobowych. Zobacz sekcję 9, kiedy Klarna usuwa dane.

W Niemczech Klarna przeprowadza Twoją ocenę kredytową przed przyznaniem konta Klarna, co może obejmować udostępnienie Twoich danych biuru informacji kredytowej (więcej informacji w sekcji 7.3.1 na temat biur informacji kredytowej). Ocena zdolności kredytowej może być również przeprowadzona podczas doładowania konta.

Od Ciebie:

 • Dane kontaktowe i identyfikacyjne.


Z innych źródeł:

 • Informacje o Twojej sytuacji finansowej. (Klarna i biura informacji kredytowej)

Przetwarzanie jest niezbędne, aby Klarna mogła wykonać z Tobą umowę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Regulamin usługi jest dostępny tutaj .

Kiedy konto jest otwarte.

Aby udostępnić konta oszczędnościowe i płatnicze Klarna.

Od Ciebie:

 • Dane kontaktowe i identyfikacyjne.

 • Wrażliwe dane osobowe.


Z innych źródeł:

 • Informacje o Twojej sytuacji finansowej. (Klarna i biura informacji kredytowej)

 • Dane osobowe specyficzne dla usługi (patrz sekcja 3, aby uzyskać informacje o rachunkach oszczędnościowych i płatniczych Klarna).

Przetwarzanie jest niezbędne, aby Klarna mogła wykonać z Tobą umowę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).


Informacje o osobach trzecich (takich jak odbiorca płatności lub płatnik) opierają się na wyważeniu interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podczas równoważenia interesów Klarna ustaliła, że ​​my i Ty (a także odbiorca/płatnik płatności) mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych w celu wykonania przedmiotowych transakcji. Zapewniamy, że przetwarzanie, które się z tym wiąże, jest niezbędne do realizacji tego interesu i że nasz interes przeważa nad Twoim prawem do nieprzetwarzania Twoich danych w tym celu.

Możesz skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu ustalenia. Zobacz sekcję 12, aby uzyskać nasze dane kontaktowe.

Kiedy umowa między Tobą a Klarną wygasa.

Aby udostępnić Twoje dane osobowe kategoriom odbiorców opisanym w punkcie 7.4 (instytucje kredytowe i inne instytucje finansowe).

Od Ciebie:

 • Dane kontaktowe i identyfikacyjne.

 • Wrażliwe dane osobowe.


Z innych źródeł:

 • Informacje o Twojej sytuacji finansowej. (Klarna i biura informacji kredytowej)

 • Dane osobowe specyficzne dla usługi (patrz sekcja 3, aby uzyskać informacje o rachunkach oszczędnościowych i płatniczych Klarna).

Przetwarzanie jest niezbędne, aby Klarna mogła wykonać z Tobą umowę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Regulamin usługi jest dostępny tutaj .

Kiedy umowa między Tobą a Klarną wygasa.

Zapobieganie wykorzystywaniu operacji Klarna do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu poprzez monitorowanie i przeglądanie transakcji, przeprowadzanie ocen ryzyka i tworzenie modeli ryzyka.

Przetwarzanie to stanowi profilowanie, a decyzja, że ​​sugerujesz ryzyko prania pieniędzy, stanowi decyzję zautomatyzowaną. Więcej informacji na temat profilowania i zautomatyzowanych decyzji znajduje się w punkcie 6.

Od Ciebie:

 • Dane kontaktowe i identyfikacyjne.

 • Informacja o płatności.


Z innych źródeł:

 • Informacje o towarach/usługach. (Sklep)

 • Informacje o Twojej sytuacji finansowej. (Klarna i biura informacji kredytowej)

 • Informacje o korzystaniu przez Ciebie z usług Klarna. (Klarna)

 • Informacje techniczne generowane podczas korzystania z usług Klarna. (Klarna)

 • Twoje kontakty ze sklepami, w których robisz zakupy lub które odwiedzasz. (Sklep)

 • Informacje o urządzeniu. (Twoje urządzenie)

 • Informacje z zewnętrznych list sankcyjnych i list PEP. (Listy sankcji i listy PEP)

 • Wrażliwe dane osobowe (informacje o poglądach politycznych, przekonaniach religijnych i/lub informacje o stanie zdrowia zawarte na listach PEP).

 • Dane osobowe specyficzne dla usługi (patrz sekcja 3, aby uzyskać informacje o rachunkach oszczędnościowych i płatniczych Klarna).

Zgodność z prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). (Szwedzki Prawo (2017:630)

w sprawie środków przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu )


W przypadku wrażliwych danych osobowych warunkiem jest niezbędność przetwarzania w interesie publicznym (art. 9 ust. 2 lit. g RODO).

Do pięciu lat od rozwiązania umowy lub po ustaniu relacji z klientem (do dziesięciu lat w przypadkach, gdy zażądają tego organy ścigania). Zobacz sekcję 9, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych obowiązków i prawa do przechowywania informacji zgodnie z prawem.

Archiwizacja i księgowość zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Od Ciebie:

 • Dane kontaktowe i identyfikacyjne.

 • Informacja o płatności.


Z innych źródeł:

 • Informacje o towarach/usługach. (Sklep)

 • Informacje o korzystaniu przez Ciebie z usług Klarna. (Klarna)

 • Twoje kontakty ze sklepami, w których robisz zakupy lub które odwiedzasz. (Sklep)

Zgodność z prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). ( Szwedzka ustawa o rachunkowości (1999:1078 ))

Siedem lat po zakończeniu roku, w którym po raz pierwszy zarejestrowano informacje. Zobacz sekcję 9, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych obowiązków i prawa do przechowywania informacji zgodnie z prawem.

Wykonywanie obliczeń zgodnie z zasadami dotyczącymi obowiązków adekwatności kapitałowej.

Od Ciebie:

 • Dane kontaktowe i identyfikacyjne.

 • Informacja o płatności.


Z innych źródeł:

 • Informacje o towarach/usługach. (Sklep)

 • Informacje o Twojej sytuacji finansowej. (Klarna i biura informacji kredytowej)

 • Informacje o korzystaniu przez Ciebie z usług Klarna. (Klarna)

 • Twoje kontakty ze sklepami, w których robisz zakupy lub które odwiedzasz. (Sklep)

 • Informacje o urządzeniu. (Twoje urządzenie)

 • Dane osobowe specyficzne dla usługi (patrz sekcja 3, aby uzyskać informacje o rachunkach oszczędnościowych i płatniczych Klarna).

W celu zachowania zgodności z prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ( rozporządzenie w sprawie adekwatności kapitałowej 575/2013 oraz dyrektywa w sprawie adekwatności kapitałowej 2013/36)

Siedem lat po zakończeniu roku, w którym informacje zostały zarejestrowane. Zobacz sekcję 9, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych obowiązków i prawa do przechowywania informacji zgodnie z prawem.

4.5 Wykorzystanie Twoich danych osobowych podczas korzystania z usługi zakupów Klarna.

Gdy korzystasz z Usługi zakupowej Klarna, Klarna będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celach opisanych w poniższej tabeli. Regulamin Usługi Zakupów oraz opis funkcji wchodzących w skład usługi Zakupy są dostępne tutaj .

Cel przetwarzania – co robimy i dlaczego.

Rodzaj danych osobowych wykorzystywanych w tym celu oraz skąd pochodzą (źródło). Zobacz sekcję 3, aby dowiedzieć się więcej o różnych typach danych osobowych.

Podstawa prawna zgodnie z RODO.

Kiedy kończy się cel wykorzystywania danych osobowych. Zobacz sekcję 9, kiedy Klarna usuwa dane.

Dostarczanie usługi zakupowej Klarna i zawartych w niej funkcji.

Usługa polega na profilowaniu Cię w celu personalizacji treści w aplikacji mobilnej Klarna oraz przy kasie Klarna.

 • Wszystkie rodzaje wymienione w sekcji 3;

 • Nazwiska i adresy, które dodajesz jako adresy dostawy na swoim Koncie Użytkownika.
  Dane osobowe specyficzne dla usługi (patrz punkt 3).

 • Wrażliwe dane osobowe.

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przez Klarna umowy (regulamin usługi zakupów) z Tobą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).


Jeśli usługa zakupów przetwarza również dane, które stanowią wrażliwe dane osobowe (jeśli przesłałeś te dane, na przykład w postaci rachunków za niektóre zakupy/członkostwa, recenzji produktów i sklepów lub jeśli w inny sposób udzieliłeś nam dostępu do tych danych), nasze przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej wyraźnej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Więcej informacji na temat tego rodzaju danych osobowych znajduje się w punkcie 3.

Kiedy umowa między Tobą a Klarną wygasa.

Możesz udostępnić nam informacje o swojej lokalizacji i geolokalizacji. Używamy tych informacji, aby znaleźć sklepy w Twojej okolicy.

W dowolnym momencie możesz wyłączyć udostępnianie informacji o lokalizacji i geolokalizacji na swoim urządzeniu.

Od Ciebie:

 • Dane osobowe specyficzne dla usługi (patrz sekcja 3, informacje o lokalizacji i geolokalizacji).

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przez Klarna umowy (regulamin usługi zakupów) z Tobą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Gdy funkcja jest zamknięta. Klarna nie zapisze informacji o Twojej lokalizacji i geolokalizacji po tym, jak pokazaliśmy Ci sklepy, które są blisko Ciebie.

Udostępnienie przeglądarki, za pośrednictwem aplikacji mobilnej Klarna, umożliwiającej odwiedzanie np. stron sklepów. Klarna będzie zbierać informacje o tym, jak korzystasz z przeglądarki, aby dostosować zawartość aplikacji mobilnej Klarna.

Od Ciebie:

 • Wrażliwe dane osobowe.

 • Dane osobowe specyficzne dla usługi (patrz sekcja 3, aby uzyskać informacje na temat aplikacji mobilnej Klarna).

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przez Klarna umowy (regulamin usługi zakupów) z Tobą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).


Jeżeli serwis przetwarza informacje stanowiące wrażliwe dane osobowe (np. z odwiedzanych przez Ciebie stron), nasze przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie Twojej wyraźnej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Jednak te wrażliwe informacje nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu niż pokazanie aktualnej strony internetowej w przeglądarce.

Kiedy umowa między Tobą a Klarną wygasa.

Aby przeprowadzać oceny zapobiegania oszustwom podczas korzystania z usługi zakupowej Klarna.


Przetwarzanie to stanowi profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji. W tym celu wykorzystujemy zautomatyzowane podejmowanie decyzji, aby móc określić, czy stanowisz ryzyko oszustwa. Więcej informacji na temat profilowania i zautomatyzowanych decyzji znajduje się w punkcie 6.


Zobacz także sekcję 7.5.6 dotyczącą korzystania przez nas z agencji zapobiegania oszustwom, którym mogą być udostępniane Twoje dane, oraz naszą podstawę prawną do tego udostępniania.

Od Ciebie:

 • Dane kontaktowe i identyfikacyjne.


Z innych źródeł:

 • Informacje o korzystaniu przez Ciebie z usług Klarna. (Klarna)

 • Informacje techniczne generowane podczas korzystania z usług Klarna. (Klarna)

 • Twoje kontakty ze sklepami, w których robisz zakupy lub które odwiedzasz. (Sklep)

 • Informacje o urządzeniu. (Twoje urządzenie)


Oprócz powyższego Klarna otrzymuje informacje od agencji zapobiegania oszustwom, czy Twoje informacje wskazują na próbę oszustwa.

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przez Klarna umowy (regulamin usługi zakupów) z Tobą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Kiedy przeprowadzana jest ocena oszustwa.

W celu udostępniania Twoich danych osobowych kategoriom odbiorców opisanym w punkcie 7.5 (sieci afiliacyjne, Google, partnerzy w ramach usługi Finanse Osobiste i programu ofertowo-korzyściowego oraz firmy logistyczne i transportowe, usługi reklamowe, agencje i firmy przeciwdziałające nadużyciom finansowym zapewnianie kontroli tożsamości i platform odsprzedaży).

Od Ciebie:

 • Dane kontaktowe i identyfikacyjne.

 • Wrażliwe dane osobowe (jeśli przesłałeś lub w inny sposób udostępniłeś nam takie dane).


Z innych źródeł:

 • Informacje o towarach/usługach. (Sklep)

 • Informacje o urządzeniu. (Twoje urządzenie)

 • Dane osobowe specyficzne dla usługi (patrz sekcja 3, aby uzyskać informacje na temat aplikacji mobilnej Klarna).

Różni się w zależności od biorcy (patrz punkt 7.5).

Kiedy umowa między Tobą a Klarną wygasa.

Dostarczaj spersonalizowany marketing poza aplikacją Klarna, za pośrednictwem Klarna i naszej strony trzeciej usługi reklamowe na podstawie Twojego zachowania i profilu użytkownika.

Możesz zobaczyć reklamy, gdy jesteś na innych stronach internetowych i aplikacjach, takich jak media społecznościowe. Jest to dostarczane za pośrednictwem naszych zewnętrznych usług reklamowych, których nazwy znajdują się w powyższym łączu. Patrz także rozdział 7.5.5.1. o korzystaniu przez nas z usług reklamowych, którym udostępniamy Twoje dane, oraz o naszej podstawie prawnej do tego udostępniania.

Przetwarzanie to może stanowić profilowanie, które ma na celu dostosowanie marketingu w oparciu o to, co naszym zdaniem może Cię zainteresować. Więcej o profilowaniu możesz przeczytać w sekcji 6.

Od Ciebie:

 • Dane kontaktowe i identyfikacyjne.

Z innych źródeł:

 • Informacje o korzystaniu przez Ciebie z usług Klarna. (Klarna)

 • Informacje o urządzeniu. (Klarna)

Opiera się to na tym, gdzie wyraziłeś zgodę (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Gdy powiadomisz nas, że chcesz wycofać swoją zgodę, lub jeśli powiadomisz nas, że nie jesteś zainteresowany takim przetwarzaniem.

Zaprzestaniemy również tego przetwarzania, jeśli i kiedy powiadomisz nas, że nie chcesz już być klientem Klarna.

Aby umożliwić Klarna przeanalizowanie, które usługi reklamowe stron trzecich są najskuteczniejsze w kierowaniu instalacjami aplikacji Klarna. Wymaga to udostępnienia pewnych danych usługi reklamowe osób trzecich. Zobacz także sekcję 7.5.5.2, aby uzyskać więcej informacji o tym, które dane osobowe są udostępniane, oraz naszą podstawę prawną do tego udostępniania.

Z innych źródeł:

 • Informacje o korzystaniu przez Ciebie z usług Klarna. (Klarna)

 • Informacje o urządzeniu. (Klarna)

Przetwarzanie opiera się na wyważeniu interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podczas równoważenia interesów Klarna ustaliła, że ​​mamy uzasadniony interes w określeniu, które usługi reklamowe stron trzecich są najskuteczniejsze w kierowaniu instalacjami aplikacji Klarna. Zapewniamy, że przetwarzanie, które się z tym wiąże, jest niezbędne do realizacji tego interesu i że nasz interes przeważa nad Twoim prawem do nieprzetwarzania Twoich danych w tym celu.


Możesz skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu ustalenia. Zobacz sekcję 12, aby uzyskać nasze dane kontaktowe.

Kiedy umowa między Tobą a Klarną wygasa.

4.6 Dodatkowe usługi, do których można uzyskać dostęp, na przykład za pośrednictwem aplikacji mobilnej Klarna lub rozszerzenia przeglądarki Klarna.

Cel przetwarzania – co robimy i dlaczego.

Rodzaj danych osobowych wykorzystywanych w tym celu oraz skąd pochodzą (źródło). Zobacz sekcję 3, aby dowiedzieć się więcej o różnych typach danych osobowych.

Podstawa prawna zgodnie z RODO.

Kiedy kończy się cel wykorzystywania danych osobowych. Zobacz sekcję 9, kiedy Klarna usuwa dane.

Jeśli połączyłeś swoje konto e-mail z usługą Auto-import/Magic Import firmy Klarna, Klarna będzie regularnie łączyć się z Twoimi kontami e-mail, aby uzyskać informacje o Twoich zakupach.

Możesz zakończyć tę usługę w dowolnym momencie i tym samym usunąć dostęp Klarny do swojego konta e-mail.

Z innych źródeł:

 • Wrażliwe dane osobowe. (Dostawca poczty internetowej)

 • Dane osobowe specyficzne dla usługi (patrz sekcja 3, aby uzyskać informacje na temat automatycznego importu/magicznego importu). (Dostawca poczty internetowej)

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przez Klarna umowy (regulamin usługi zakupów) z Tobą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).


Jeżeli serwis przetwarza dane osobowe wrażliwe (z Twoich transakcji), nasze przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie Twojej wyraźnej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Patrz sekcja 3, aby uzyskać bardziej opisowe informacje.

Kiedy umowa między Tobą a Klarną wygasa.

Jeśli zdecydowałeś się połączyć swoje konta bankowe z usługą Personal Finance, Klarna wyświetli i udostępni narzędzia do kontrolowania twoich finansów za pomocą ofert dostosowanych do twoich konkretnych potrzeb.

Przetwarzanie to stanowi profilowanie, które ma na celu dostosowanie zawartości serwisu w oparciu o to, co naszym zdaniem może Cię zainteresować. Więcej o profilowaniu przeczytasz w punkcie 6.

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z ofert i korzyści oferowanych przez Klarna w ramach tej usługi, udostępnimy Twoje dane osobowe partnerowi, który je dostarcza (patrz sekcja 7.5.3).

Z innych źródeł:

 • Wrażliwe dane osobowe. (Twoje połączone konto)

 • Dane osobowe specyficzne dla usługi (patrz sekcja 3, aby uzyskać informacje na temat finansów osobistych). (Twoje połączone konto)

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przez Klarna umowy (regulamin usługi zakupów) z Tobą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).


Jeżeli serwis przetwarza dane osobowe wrażliwe (z Twoich transakcji), nasze przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie Twojej wyraźnej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Więcej informacji znajduje się w sekcji 3.

Kiedy umowa między Tobą a Klarną wygasa.

Jeśli korzystasz z naszego rozszerzenia przeglądarki, Klarna będzie przetwarzać Twoje dane w celu świadczenia usługi, co obejmuje przetwarzanie informacji o odwiedzanych witrynach/domenach internetowych:

Klarna przetwarza informacje o witrynach/domenach e-commerce, które odwiedzasz, w celu identyfikowania ofert, oferowania zwrotu gotówki i dostarczania spersonalizowanych ofert w rozszerzeniu Klarna i aplikacji mobilnej. Przetwarzanie to ma również na celu umożliwienie Ci tworzenia Kart jednorazowych bezpośrednio w Twojej przeglądarce na stronach internetowych, na których ta usługa jest włączona.

Informacje o odwiedzanych witrynach/domenach internetowych niezwiązanych z handlem elektronicznym nie będą przechowywane przez Klarna.

Przeczytaj więcej o tym, jak Twoje dane osobowe są wykorzystywane w FAQ rozszerzenia.

Od Ciebie:

 • Dane kontaktowe i identyfikacyjne.

 • Informacje o towarach/usługach.

 • Informacja o płatności.

 • Twoje kontakty ze sklepami, w których robisz zakupy lub które odwiedzasz.

 • Wrażliwe dane osobowe.

 • Dane osobowe specyficzne dla usługi (patrz sekcja 3, aby uzyskać informacje na temat aplikacji mobilnej Klarna i rozszerzenia przeglądarki).

Z innych źródeł:

 • Informacje o urządzeniu. (Twoje urządzenie)

 • Informacje o korzystaniu przez Ciebie z usług Klarna. (Klarna)

 • Informacje techniczne generowane podczas korzystania z usług Klarna. (Klarna)

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przez Klarna umowy (regulamin usługi zakupowej Klarna) z Tobą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).


Jeżeli serwis przetwarza informacje stanowiące wrażliwe dane osobowe (tj. takie dane o odwiedzanych przez Ciebie stronach/domenach internetowych), przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej wyraźnej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Więcej informacji na temat tego rodzaju danych osobowych znajduje się w punkcie 3.

Kiedy umowa między Tobą a Klarną wygasa.

Jeśli połączyłeś zewnętrzne konto członkowskie lub konto karty lojalnościowej z usługą Membership Connect firmy Klarna, Klarna będzie przetwarzać Twoje dane w celu świadczenia usługi.

Obejmuje to regularne łączenie Klarna z kontem karty innej firmy w celu importowania punktów członkowskich, poziomów i historii salda.

Możesz zakończyć tę usługę w dowolnym momencie i tym samym cofnąć dostęp Klarna do swojego konta członkowskiego lub karty lojalnościowej.

Z innych źródeł:

 • Dane osobowe specyficzne dla usługi (patrz sekcja 3, aby uzyskać informacje na temat usługi Membership Connect). (Twoje połączone członkostwo innej firmy lub konto karty lojalnościowej)

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przez Klarna umowy (regulamin usługi zakupów) z Tobą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Kiedy umowa między Tobą a Klarną wygasa.

Jeśli zdecydujesz się połączyć ze sklepem, logując się lub rejestrując za pomocą swoich danych uwierzytelniających Klarna, Klarna udostępni Twoje dane osobowe sklepowi.

Od Ciebie:

 • Dane kontaktowe i identyfikacyjne.

Z innych źródeł:

 • Dane kontaktowe i identyfikacyjne (Klarna).

Na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Kiedy poinformujesz nas, że chcesz wycofać swoją zgodę.

Zaprzestaniemy również tego przetwarzania, jeśli i kiedy powiadomisz nas, że nie chcesz już być klientem Klarna.

4.7 Oferty i zaproszenia na wydarzenia zamieszczane w mediach społecznościowych oraz gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Cel przetwarzania - Co robimy i dlaczego.

Rodzaj danych osobowych wykorzystywanych w tym celu oraz skąd pochodzą (źródło). Zobacz sekcję 3, aby dowiedzieć się więcej o różnych typach danych osobowych.

Podstawa prawna przetwarzania zgodnie z RODO.

Kiedy kończy się cel wykorzystywania danych osobowych. Zobacz sekcję 9, kiedy Klarna usuwa dane.

Jeśli zapiszesz się na wydarzenie opublikowane w mediach społecznościowych, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu świadczenia żądanej usługi.


Zawsze możesz zrezygnować z tej subskrypcji, kontaktując się z nami. Informacje kontaktowe znajdują się w punkcie 12.

Od Ciebie:

 • Dane kontaktowe i identyfikacyjne.

 • Rejestracja wydarzenia w mediach społecznościowych.

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przez Klarna umowy z Tobą (w zakresie udziału w wydarzeniu) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).


Możesz skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu ustalenia. Zobacz sekcję 12, aby uzyskać nasze dane kontaktowe.

Kiedy impreza się odbyła.

4.8 Przetwarzanie przez Klarna, gdy kontaktujesz się z obsługą klienta Klarna.

Cel przetwarzania - Co robimy i dlaczego.

Rodzaj danych osobowych wykorzystywanych w tym celu oraz skąd pochodzą (źródło). Zobacz sekcję 3, aby dowiedzieć się więcej o różnych typach danych osobowych.

Podstawa prawna przetwarzania zgodnie z RODO.

Kiedy kończy się cel wykorzystywania danych osobowych. Zobacz sekcję 9, kiedy Klarna usuwa dane.

Zajmować się wszystkimi sprawami, które przychodzą do działu obsługi klienta Klarna.

Obejmuje to przechowywanie różnych form pisemnych rozmów w celu udokumentowania problemów klientów, a także ze względów bezpieczeństwa i przeciwdziałania oszustwom.

Od Ciebie:

 • Informacje o Twoich kontaktach z działem obsługi klienta Klarna.

Z innych źródeł:

 • Informacje o Twoich kontaktach z działem obsługi klienta Klarna. (Klarna)

Wykonanie umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Do dziesięciu lat, w oparciu o przedawnienie. Zobacz sekcję 9, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych obowiązków i prawa do przechowywania informacji zgodnie z prawem.

Poprawa jakości i usług (w celu zapewnienia satysfakcjonującej obsługi klienta). Możemy nagrywać rozmowy telefoniczne oraz sesje udostępniania ekranu między Tobą a naszymi pracownikami w celach jakościowych, aby dostarczać Ci lepsze produkty i usługi.

Od Ciebie:

 • Informacje o Twoich kontaktach z działem obsługi klienta Klarna.

Z innych źródeł:

 • Informacje o Twoich kontaktach z działem obsługi klienta Klarna. (Klarna)

Przetwarzanie opiera się na wyważeniu interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podczas równoważenia interesów Klarna ustaliła, że ​​mamy uzasadniony interes w ulepszaniu naszych usług, naszych wewnętrznych szkoleń i kontroli jakości. Zapewniamy, że określone przetwarzanie, które się z tym wiąże, jest niezbędne do osiągnięcia tego celu, a nasz interes przeważa nad Twoim prawem do nieprzetwarzania danych w tym celu. Jako klient jesteś również zainteresowany jakością swoich interakcji z Klarna.


Możesz skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu ustalenia. Proszę zapoznać się z danymi kontaktowymi w punkcie 12.


Jednak w Austrii, Czechach, Danii, Niemczech, Portugalii i Polsce opiera się to na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Nagrania rozmów telefonicznych przetwarzamy do 90 dni do celów zapewnienia jakości, a nagrane sesje udostępniania ekranu do 30 dni do celów zapewnienia jakości.

Dokumentowanie tego, co zostało powiedziane podczas rozmowy z naszym działem obsługi klienta (aby upewnić się, że udokumentowaliśmy to, co zostało uzgodnione lub omówione). Używamy nagranych rozmów telefonicznych między Tobą a naszymi pracownikami, a także notatek naszych pracowników, aby udokumentować to, co zostało powiedziane.

Od Ciebie:

 • Informacje o Twoich kontaktach z działem obsługi klienta Klarna.


Z innych źródeł:

 • Informacje o Twoich kontaktach z działem obsługi klienta Klarna. (Klarna)

Przetwarzanie opiera się na wyważeniu interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO Wielkiej Brytanii). Podczas równoważenia interesów Klarna ustaliła, że ​​mamy uzasadniony interes w dokumentowaniu komunikacji z działem obsługi klienta Klarna. Zapewniamy, że określone przetwarzanie, które się z tym wiąże, jest niezbędne do osiągnięcia tego celu i że nasz interes przeważa nad Twoim prawem do nieprzetwarzania danych w tym celu. Jako klient masz również interes w zapewnieniu bezstronnych sposobów dokumentowania tego, co zostało omówione.

Możesz skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu ustalenia. Proszę zapoznać się z danymi kontaktowymi w punkcie 12.

90 dni od dnia dokonania nagrania.

Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych, takich jak Facebook lub Twitter, Twoje dane osobowe będą również gromadzone i przetwarzane przez te firmy, zgodnie z ich polityką prywatności. To samo dotyczy odpowiedzi, którą od nas otrzymujesz. Klarna przetwarza te informacje, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.

Od Ciebie:

 • Dane kontaktowe i identyfikacyjne.

 • Informacje o Twoich kontaktach z działem obsługi klienta Klarna.

Z innych źródeł:

 • Informacje o Twoich kontaktach z działem obsługi klienta Klarna. (Klarna)

Wykonanie umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Kiedy odpowiedzieliśmy na twoje pytanie.

Aby obsłużyć dobrowolne blokady korzystania z usług Klarna, tj. jeśli skontaktujesz się z nami i poprosisz nas o uniemożliwienie Ci korzystania z naszych usług. Twoja dobrowolna blokada może zostać zniesiona w dowolnym momencie przez ponowne skontaktowanie się z nami.

Od Ciebie:

 • Dane kontaktowe i identyfikacyjne.

 • Informacje o Twoich kontaktach z działem obsługi klienta Klarna.

Na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a).

Gdy powiadomisz nas, że nie chcesz już być blokowany w korzystaniu z naszych usług lub wycofasz swoją zgodę. Zaprzestaniemy tego przetwarzania również wtedy, gdy powiadomisz nas, że w ogóle nie chcesz już być klientem Klarna.

5. Jak wycofać zgodę?

Gdy Klarna wykorzystuje Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, możesz ją wycofać w dowolnym momencie. Możesz to zrobić wysyłając wiadomość e-mail, o której mowa w punkcie 12.

Możesz także usunąć przesłane informacje z aplikacji mobilnej Klarna lub zakończyć usługę, w której przetwarzane są dane osobowe. Następnie usuniemy te informacje. Jeśli wycofasz swoją zgodę lub usuniesz przesłane informacje, możesz nie być w stanie korzystać z usługi w przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych przez Klarna odbywa się na podstawie Twojej zgody.

Wreszcie: jak opisano w sekcji 2 powyżej, masz również prawo do obiekt przed określonym przetwarzaniem danych osobowych (np. możesz wyłączyć marketing). Masz również prawo do posiadania określonych danych osobowych skasowane , co również zostało opisane w punkcie 2.

6. Profilowanie i zautomatyzowane decyzje Klarna, które mają na Ciebie znaczący wpływ.

6.1 Profilowanie Ciebie jako klienta przez Klarna.

„Profilowanie” oznacza zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych w celu oceny niektórych spraw osobistych, na przykład poprzez analizę lub przewidywanie osobistych preferencji, takich jak zainteresowania zakupami. Jednocześnie porównujemy Twoje dane z tym, co preferowali nasi inni klienci, korzystający w podobny sposób z naszych usług.

Cel profilowania Klarna oraz typy danych osobowych wykorzystywane przy każdej okazji i przy każdym profilowaniu zostały szczegółowo opisane w punkcie 4 powyżej. Profilowanie w tych celach nie ma istotnego wpływu na Ciebie jako klienta.

Wykorzystujemy profilowanie w następujących celach:

 • dostarczania naszych spersonalizowanych usług, które dostosowują ich zawartość w oparciu o to, co naszym zdaniem jest dla Ciebie najbardziej interesujące (dotyczy to aplikacji mobilnej Klarna, jej różnych funkcji oraz zamówienia różnych metod płatności pojawiających się w kasie Klarna), oraz

 • w celu dostarczania spersonalizowanych działań marketingowych zarówno na naszych własnych, jak i zewnętrznych platformach i usługach.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu działania procesu profilowania, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe są dostępne w sekcji 12. W każdej chwili możesz sprzeciwić się naszemu profilowaniu marketingowemu, kontaktując się z nami (wtedy zaprzestaniemy profilowania w celach marketingowych). Możesz również zakończyć nasze profilowanie dla naszych usług, rezygnując z usługi.

6.2 Zautomatyzowane decyzje Klarna, które mają na Ciebie znaczący wpływ.

Zautomatyzowane decyzje mające skutek prawny lub zautomatyzowane decyzje, które w podobny sposób znacząco wpływają na Ciebie, oznaczają, że niektóre decyzje w naszych usługach są całkowicie zautomatyzowane, bez udziału naszych pracowników. Decyzje te mają znaczący wpływ na Ciebie jako klienta, porównywalny ze skutkami prawnymi. Podejmując takie decyzje automatycznie, Klarna zwiększa swoją obiektywność i przejrzystość w podejmowaniu decyzji o oferowaniu tych usług. Jednocześnie masz prawo w każdej chwili sprzeciwić się tym decyzjom. O tym, jak sprzeciwić się tym decyzjom, można przeczytać na końcu tej sekcji 6.2.

Zautomatyzowane decyzje, które istotnie na Ciebie wpływają, oznaczają również, że na podstawie Twoich danych dokonywane jest profilowanie przed podjęciem decyzji. Profilowanie to ma na celu ocenę Twojej sytuacji finansowej (przed podjęciem decyzji o udzieleniu kredytu) lub stwierdzenie, czy korzystanie przez Ciebie z naszych usług wiąże się z ryzykiem oszustwa lub prania pieniędzy. Profilujemy Twoje zachowanie użytkownika oraz sytuację finansową i porównujemy te dane z zachowaniami i warunkami wskazującymi na różne poziomy ryzyka dla nas.

Kiedy Klarna podejmuje zautomatyzowane decyzje, które mają na Ciebie znaczący wpływ?

Podejmujemy tego rodzaju zautomatyzowaną decyzję, gdy:

 •  podjąć decyzję o zatwierdzeniu Twojego wniosku o skorzystanie z usługi kredytowej.

 • decydować nie w celu zatwierdzenia Twojego wniosku o skorzystanie z usługi kredytowej.
  Te zautomatyzowane decyzje kredytowe opierają się na danych, które nam przekazujesz, danych ze źródeł zewnętrznych, takich jak biura informacji kredytowej oraz wewnętrznych informacji Klarna. Oprócz informacji o Tobie, model kredytowy Klarna obejmuje wiele innych czynników, takich jak wewnętrzne poziomy ryzyka kredytowego Klarna i ogólne stawki spłat naszych klientów (na podstawie, na przykład, bieżącej kategorii produktów).

 • zdecydować, czy stwarzasz ryzyko oszustwa, jeśli nasze przetwarzanie wykaże, że Twoje zachowanie wskazuje na możliwe oszustwo, że Twoje zachowanie nie jest zgodne z wcześniejszym korzystaniem z naszych usług lub że próbowałeś ukryć swoją prawdziwą tożsamość. Zautomatyzowane decyzje, na podstawie których oceniamy, czy stanowisz ryzyko oszustwa, opierają się na informacjach, które sam podałeś, danych z agencji zajmujących się zapobieganiem oszustwom (szczegółowe informacje o tym, które z nich wykorzystujemy, patrz sekcja 7.2.3) oraz wewnętrznych informacji Klarna.

 • zdecydować, czy istnieje ryzyko prania pieniędzy, jeśli nasze przetwarzanie wykaże, że Twoje zachowanie wskazuje na pranie pieniędzy. W odpowiednich przypadkach Klarna sprawdza również, czy konkretni klienci figurują na listach sankcyjnych.

Rodzaje danych osobowych wykorzystywane w każdej decyzji zostały opisane w punkcie 4. Więcej informacji o tym, komu udostępniamy informacje w zakresie profilowania w ramach zautomatyzowanych decyzji, znajduje się w punkcie 7.

Jeśli nie zostaniesz zatwierdzony w ramach zautomatyzowanych decyzji opisanych powyżej, nie będziesz mieć dostępu do usług Klarna, takich jak nasze metody płatności. Klarna ma kilka mechanizmów bezpieczeństwa, aby zapewnić, że decyzje są właściwe. Mechanizmy te obejmują bieżące przeglądy naszych modeli decyzyjnych i losowe pobieranie próbek w indywidualnych przypadkach. Jeśli masz jakiekolwiek obawy co do wyniku, możesz skontaktować się z nami, a my ustalimy, czy zabieg został wykonany prawidłowo. Możesz również sprzeciwić się zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Twoje prawo do sprzeciwu wobec tych zautomatyzowanych decyzji

Zawsze masz prawo sprzeciwić się zautomatyzowanej decyzji ze skutkami prawnymi lub decyzjom, które w inny sposób mogą mieć na Ciebie istotny wpływ (wraz z odpowiednim profilowaniem), wysyłając do nas wiadomość e-mail. Następnie pracownik Klarna dokona przeglądu decyzji, biorąc pod uwagę wszelkie dodatkowe informacje i okoliczności, które nam dostarczysz.

7. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Kiedy udostępniamy Twoje dane osobowe, zapewniamy, że odbiorca przetwarza je zgodnie z niniejszym powiadomieniem, na przykład zawierając z odbiorcami umowy o przekazywaniu danych lub umowy o przetwarzaniu danych. Umowy te obejmują wszelkie rozsądne środki umowne, prawne, techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że ​​Twoje dane są przetwarzane z zachowaniem odpowiedniego poziomu ochrony i zgodnie z obowiązującym prawem.

7.1 Kategorie odbiorców, którym Klarna zawsze udostępnia Twoje dane osobowe, niezależnie od usługi, z której korzystasz.

7.1.1 Dostawcy i podwykonawcy.

Opis odbiorcy : Dostawcy i podwykonawcy to firmy, które mają prawo wyłącznie do przetwarzania danych osobowych, które otrzymują od Klarna w imieniu Klarna, tj. podmioty przetwarzające dane. Przykładami takich dostawców i podwykonawców są dostawcy oprogramowania i przechowywania danych, dostawcy usług płatniczych i konsultanci biznesowi.

Cel i podstawa prawna : Klarna potrzebuje dostępu do usług i funkcjonalności innych firm, których nie może wykonać samodzielnie. Klarna ma prawnie uzasadniony interes w uzyskaniu dostępu do tych usług i funkcjonalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Zapewniamy, że przetwarzanie, które się z tym wiąże, jest niezbędne do realizacji tego interesu i że nasz interes przeważa nad Twoim prawem do nieprzetwarzania Twoich danych w tym celu. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, z przyczyn związanych z okolicznościami w Twojej konkretnej sprawie. Zobacz sekcję 2, aby uzyskać więcej informacji o swoich prawach.

7.1.2 Grupa Klarna.

Opis odbiorcy : Spółki Grupy Klarna.

Cel i podstawa prawna : Jest to wymagane, aby Klarna mogła świadczyć Ci swoje usługi i funkcje. Klarna ma prawnie uzasadniony interes w dostępie do tych usług i funkcjonalności oraz w dostarczaniu tych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Zapewniamy, że przetwarzanie, które się z tym wiąże, jest niezbędne do realizacji tego interesu i że nasz interes przeważa nad Twoim prawem do nieprzetwarzania Twoich danych w tym celu. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, z przyczyn związanych z okolicznościami w Twojej konkretnej sprawie. Zobacz sekcję 2, aby uzyskać więcej informacji o swoich prawach.

Kiedy robisz zakupy w sklepie zagranicznym (czyli sklepie znajdującym się poza obszarem UE/EOG), który ma umowę z inną spółką z Grupy Klarna, ujawnienie Twoich danych osobowych między spółkami Klarna jest wymagane, aby obie spółki Klarna w celu zarządzania Twoją płatnością i umożliwienia zagranicznemu sklepowi administrowania Twoimi zakupami. Podstawą prawną tego przetwarzania jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Otrzymująca spółka Grupy Klarna będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z polityką prywatności obowiązującą w Twoim kraju (zob lista ). Możesz przeczytać więcej o tym, jak Klarna chroni Twoje dane osobowe podczas przesyłania poza UE/EOG w sekcji 8.

7.1.3 Osoba posiadająca pełnomocnictwo do Twoich spraw finansowych.

Opis odbiorcy : Klarna może udostępnić Twoje dane osobowe osobie, która ma prawo dostępu do nich na podstawie pełnomocnictwa.

Cel i podstawa prawna : Przetwarzanie to ma na celu ułatwienie Ci kontaktu z nami (za pośrednictwem pośredników) i odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

7.1.4 Władze.

Opis odbiorcy : Klarna może przekazać niezbędne informacje władzom, takim jak policja, organy finansowe, organy podatkowe lub inne organy i sądy.

Cel i podstawa prawna : Dane osobowe są udostępniane władzom, gdy wymaga tego od nas prawo lub w niektórych przypadkach, jeśli nas o to poprosisz, lub jeśli jest to wymagane do zarządzania odliczeniami podatkowymi lub zwalczania przestępczości. Przykładem prawnego obowiązku udzielenia informacji jest konieczność podjęcia działań przeciwko praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

We Francji Klarna udostępnia również informacje o niespłaconym zaległym zadłużeniu Banque de France zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 26 października 2010 r. dotyczącym FICP.

W Portugalii Klarna udostępnia również informacje o Twoich długach Banco de Portugal zgodnie z Instrução nr 6/2021 BO nr 3/2021 Suplemento 2021/03/30.

W Szwecji Klarna udostępnia również informacje o rachunkach i odsetkach otrzymanych lub zapłaconych szwedzkiemu organowi podatkowemu w celu obliczenia podatku.

W zależności od organu i celu podstawą prawną jest obowiązek przestrzegania prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wykonania umowy z Tobą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub obowiązek Klarna prawnie uzasadniony interes polegający na obronie przed przestępstwem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7.1.5 Zbycie przedsiębiorstwa lub aktywów.

Opis odbiorcy: W przypadku, gdy Klarna sprzedaje firmę lub aktywa, Klarna może przekazać Twoje dane osobowe potencjalnemu nabywcy takiej firmy lub aktywów. Jeśli Klarna lub znacząca część aktywów Klarna zostanie nabyta przez stronę trzecią, mogą również zostać udostępnione dane osobowe klientów Klarna.

Cel i podstawa prawna : Klarna ma uzasadniony interes w możliwości wykonywania tych transakcji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Zapewniamy, że przetwarzanie, które się z tym wiąże, jest niezbędne do realizacji tego interesu i że nasz interes przeważa nad Twoim prawem do nieprzetwarzania Twoich danych w tym celu. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, z przyczyn związanych z okolicznościami w Twojej konkretnej sprawie. Zobacz sekcję 2, aby uzyskać więcej informacji o swoich prawach.

7.2 Kategorie odbiorców, którym Klarna udostępnia Twoje dane osobowe, gdy korzystasz z metod płatności Klarna, Klarna w sklepie lub wybierasz płatność kartą debetową lub kredytową przy kasie Klarna w sklepie.

7.2.1 Sklepy.

Opis odbiorcy: Przez sklepy rozumiemy sklepy, które odwiedzasz lub w których robisz zakupy (co może obejmować spółki z grupy sklepu, jeśli zostałeś o tym poinformowany przez sklep).

Cel i podstawa prawna: Aby sklep mógł dokonać zakupu i zarządzać Twoimi relacjami ze sklepem lub spółkami należącymi do jego grupy, np. poprzez potwierdzenie Twojej tożsamości, wysłanie towarów, rozpatrywanie pytań i sporów, w celu zapobiegania oszustwom oraz, w stosownych przypadkach, wysyłania odpowiedni marketing. Polityka prywatności sklepu dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych, które zostały udostępnione sklepowi i które sklep przetwarza. Standardowo link do informacji o polityce prywatności sklepu znajdziesz na stronie sklepu. Podstawą prawną udostępniania danych sklepom jest częściowo wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w zakresie, w jakim udostępnianie danych następuje w celu wykonania umowy między Tobą a sklepem, a częściowo na podstawie Klarna i prawnie uzasadniony interes sklepu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zapewniamy, że przetwarzanie, które się z tym wiąże, jest niezbędne do realizacji tego interesu i że nasz interes przeważa nad Twoim prawem do nieprzetwarzania Twoich danych w tym celu. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, z przyczyn związanych z okolicznościami w Twojej konkretnej sprawie. Zobacz sekcję 2, aby uzyskać więcej informacji o swoich prawach.

7.2.2 Dostawcy usług płatniczych i instytucje finansowe.

Opis odbiorcy: Dostawcy usług płatniczych i instytucje finansowe świadczą usługi dla Ciebie, sklepów i Klarna w celu wdrażania i administrowania płatnościami elektronicznymi za pomocą różnych metod płatności, takich jak karty kredytowe i bankowe metody płatności, takie jak polecenie zapłaty i przelew bankowy.

Cel i podstawa prawna : Niektóre sklepy korzystają z usług dostawców usług płatniczych, którym udostępniają Twoje dane w celu zarządzania Twoją płatnością. To udostępnianie odbywa się zgodnie z własnymi informacjami o ochronie prywatności sklepów. Sklep może również zezwolić Klarna na udostępnianie Twoich danych dostawcy usług płatniczych, którego używa do przetwarzania Twojej płatności. Niektórzy dostawcy usług płatniczych również zbierają i wykorzystują Twoje dane niezależnie, zgodnie z własnymi oświadczeniami o ochronie prywatności. Tak jest na przykład w przypadku dostawców portfeli elektronicznych. Ponadto Klarna może udostępniać Twoje dane innym instytucjom finansowym podczas przeprowadzania transakcji na Twoim koncie w celu sfinalizowania transakcji. Udostępnienie dostawcom usług płatniczych i instytucjom finansowym następuje w celu realizacji zainicjowanej przez Ciebie transakcji oraz w celu wykonania zawartej z Tobą umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

7.2.3 Agencje i firmy zajmujące się zapobieganiem oszustwom zapewniające kontrolę tożsamości.

Opis odbiorcy: Twoje dane osobowe są udostępniane agencjom zajmującym się zapobieganiem oszustwom i firmom, które zapewniają kontrolę tożsamości.

Cel i podstawa prawna: Klarna udostępnia Twoje dane, aby zweryfikować Twoją tożsamość, dokładność podanych przez Ciebie danych oraz zwalczać oszukańcze i przestępcze działania. Firmy, z którymi współpracujemy, są wymienione w tej sekcji w odpowiednim zawiadomieniu krajowym. Należy pamiętać, że te firmy przetwarzają Twoje dane zgodnie z własnymi oświadczeniami o ochronie danych.

Klarna udostępnia Twoje dane w oparciu o uzasadniony interes Klarny w prowadzeniu swojej działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ponieważ agencje zajmujące się zapobieganiem oszustwom i firmy przeprowadzające kontrolę tożsamości posiadają informacje o oszustwach i potwierdzaniu tożsamości, które są ważne dla Klarna wykorzystać jako dane wejściowe w celu zmniejszenia poziomu oszukańczych transakcji. Zapewniamy, że przetwarzanie, które się z tym wiąże, jest niezbędne do realizacji tego interesu i że nasz interes przeważa nad Twoim prawem do nieprzetwarzania Twoich danych w tym celu. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, z przyczyn związanych z okolicznościami w Twojej konkretnej sprawie. Zobacz sekcję 2, aby uzyskać więcej informacji o swoich prawach. Możesz również skontaktować się z podmiotami wymienionymi w powyższym linku, aby skorzystać z tych samych praw, które zostały określone w ust. 2 również wobec tych podmiotów.

7.2.4 Google.

Opis odbiorcy : Kiedy korzystasz z Map Google przy kasie lub w aplikacji Klarna (na przykład wyszukując swój adres w pasku adresu, przeglądając „sklepy w pobliżu” lub prosząc o informacje o okazjach i ofertach w pobliżu), Twoje dane osobowe zostaną udostępniać Google. Google będzie przetwarzać Twoje dane zgodnie z Google Maps/Google Earths warunki usługi I polityka prywatności .

Cel i podstawa prawna : Klarna udostępnia te informacje w oparciu o uzasadniony interes Klarna w prowadzeniu swojej działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ponieważ Google Maps umożliwia znalezienie funkcji adresowej przy kasie oraz wyświetlanie odpowiednich map i ofert do Twojej bieżącej lokalizacji w aplikacji Klarna. Zapewniamy, że przetwarzanie, które się z tym wiąże, jest niezbędne do realizacji tego interesu i że nasz interes przeważa nad Twoim prawem do nieprzetwarzania Twoich danych w tym celu. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, z przyczyn związanych z okolicznościami w Twojej konkretnej sprawie. Zobacz sekcję 2, aby uzyskać więcej informacji o swoich prawach.

7.3 Kategorie odbiorców, którym Klarna udostępnia Twoje dane, gdy korzystasz z jednej z metod płatności Klarna obejmujących udzielanie kredytu lub gdy korzystasz z karty Klarna lub karty jednorazowej.

7.3.1 Biura informacji kredytowej.

Opis odbiorcy: Jeśli złożysz wniosek o skorzystanie z usługi Klarna, która obejmuje udzielanie przez nas kredytu (patrz sekcja 4.3, które usługi Klarna wiążą się z kredytem), udostępnimy Twoje dane osobowe biurom informacji kredytowej. Udostępnienie nie ma miejsca w przypadku niewielkich kwot lub gdy mamy już wystarczające informacje.

Cel i podstawa prawna: Twoje dane osobowe są udostępniane biurom kredytowym w celu oceny Twojej zdolności kredytowej, potwierdzenia Twojej tożsamości i danych kontaktowych oraz ochrony Ciebie i innych klientów przed oszustwami. To udostępnianie danych stanowi raport kredytowy.

Austria: W Austrii Klarna wysyła do biura kredytowego Twoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu, aby uzyskać informacje o Tobie. Nasza ocena zdolności kredytowej nie wpływa na Twoją zdolność kredytową.

Biuro informacji kredytowej będzie przetwarzać Twoje dane zgodnie z własnymi oświadczeniami o ochronie prywatności i możesz dowiedzieć się, z którymi z nich współpracujemy tutaj .

Belgia : W Belgii Klarna wysyła do biura kredytowego Twoje imię i nazwisko, adres, datę urodzenia i numer telefonu, aby umożliwić Ci wyszukanie. Nasza ocena zdolności kredytowej nie wpływa na Twoją zdolność kredytową. Biuro informacji kredytowej będzie przetwarzać Twoje dane zgodnie z własnymi oświadczeniami o ochronie prywatności i możesz dowiedzieć się, z którymi z nich współpracujemy tutaj .

Dania : W Danii Klarna wysyła do biura kredytowego Twój osobisty numer identyfikacyjny w celu uzyskania informacji o Tobie, a biuro informacji kredytowej powiadomi Cię, że dokonano wyszukiwania informacji kredytowej. Nasza ocena zdolności kredytowej nie wpływa na Twoją zdolność kredytową.

Biuro informacji kredytowej będzie przetwarzać Twoje dane zgodnie z własnymi oświadczeniami o ochronie prywatności i możesz dowiedzieć się, z którymi z nich współpracujemy tutaj .

Finlandia : W Finlandii Klarna wysyła do biura kredytowego Twój osobisty numer, aby uzyskać informacje o Tobie, a biuro informacji kredytowej powiadomi Cię, że dokonano wyszukiwania informacji kredytowej. Nasza ocena zdolności kredytowej nie wpływa na Twoją zdolność kredytową.

Biuro informacji kredytowej będzie przetwarzać Twoje dane zgodnie z własnymi oświadczeniami o ochronie prywatności i możesz dowiedzieć się, z którymi z nich współpracujemy tutaj .

Niemcy : W Niemczech Klarna wysyła do biura kredytowego Twoje imię i nazwisko, adres, datę urodzenia i numer telefonu, aby uzyskać informacje o Tobie. Nasze sprawdzanie zdolności kredytowej nie ma wpływu na Twoją zdolność kredytową, z wyjątkiem sprawdzania przeprowadzanego przez firmę Schufa, jeśli chcesz skorzystać z naszego produktu Finansowanie, które opisano bardziej szczegółowo w punkcie 4.3. Wynika to z faktu, że w przypadku produktów takich jak nasz produkt Finansowanie jesteśmy prawnie zobowiązani do sprawdzenia Twojej zdolności kredytowej.

Klarna może przekazać niespłacony dług do agencji windykacyjnych, które z kolei mogą udostępniać biuro kredytowe informacje o opóźnionych płatnościach, co może mieć wpływ na Twoją zdolność kredytową.

Biuro informacji kredytowej będzie przetwarzać Twoje dane zgodnie z własnymi oświadczeniami o ochronie prywatności i możesz dowiedzieć się, z którymi z nich współpracujemy tutaj .

Włochy : We Włoszech Klarna wysyła do biura kredytowego Twój adres, datę urodzenia oraz kod fiskalny (Codice fiskalny), aby uzyskać informacje o Tobie.

Nasza ocena kredytowa wpłynie na Twoją zdolność kredytową w biurze kredytowym. Klarna będzie również udostępniać biuro informacji kredytowej informacje o twoich spłatach (w tym o spóźnionych spłatach i niekwestionowanych zaległościach w płatnościach), a takie dane mogą być zawarte w aktach kredytowych, co może również wpływać na twoją zdolność kredytową w biurze kredytowym i być konsultowane przez osoby trzecie imprezy. Biuro informacji kredytowej będzie przetwarzać Twoje dane zgodnie z własnymi zasadami ochrony prywatności i możesz dowiedzieć się, z którymi z nich współpracujemy tutaj .

We Włoszech Klarna wysyła Twój adres, datę urodzenia i numer ubezpieczenia społecznego do biura kredytowego, aby otrzymać wyniki badań przeprowadzonych na Tobie. Ponadto Klarna co miesiąc udostępnia informacje o wynikach płatności, zobowiązaniach kredytowych, statusach kredytu (takich jak aktywny, rozliczony, niewykonany, zaległy) oraz odpowiednich danych pomocniczych w biurze informacji kredytowej.

Holandia : W Holandii Klarna wysyła do biura kredytowego Twoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu, aby uzyskać informacje o Tobie. Nasza ocena zdolności kredytowej nie wpływa na Twoją zdolność kredytową.

Biuro informacji kredytowej będzie przetwarzać Twoje dane zgodnie z własnymi oświadczeniami o ochronie prywatności i możesz dowiedzieć się, z którymi z nich współpracujemy tutaj .

Ponadto, jeśli złożyłeś wniosek o Finansowanie, zastosowanie mają następujące zasady: Klarna udostępnia Twoje imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, a w niektórych przypadkach adres e-mail, a także informacje o Twoim zadłużeniu z tytułu Finansowania i wszelkich spłatach (w tym spóźnionych spłatach) tego długu, w holenderskim rejestrze długów BKR, zgodnie z holenderskimi przepisami kredytowymi. Informacje udostępniane rejestrowi długów mogą wpłynąć na Twoją przyszłą zdolność kredytową i zdolność do uzyskania kredytu.

Norwegia : W Norwegii Klarna wysyła do biura informacji kredytowej Twój osobisty numer identyfikacyjny w celu uzyskania informacji o Tobie, a biuro informacji kredytowej powiadomi Cię, że dokonano sprawdzenia Twojej zdolności kredytowej. Nasze wyszukiwanie zdolności kredytowej nie wpływa na Twoją zdolność kredytową.

Ponadto Klarna udostępnia Twój osobisty numer identyfikacyjny i informacje o Twoim zadłużeniu z tytułu finansowania, a także wszelkich spłatach (w tym spłatach zaległych) norweskiemu gjeldsinformasjonsforetak, zgodnie z norweskimi przepisami dotyczącymi kredytów. Informacje udostępniane gjeldsinformasjonsforetak mogą wpłynąć na Twoją przyszłą zdolność kredytową i zdolność do uzyskania kredytu.

Biuro informacji kredytowej i gjeldsinformasjonsforetak będą przetwarzać Twoje dane zgodnie z ich własnymi informacjami o ochronie prywatności i możesz dowiedzieć się, z którymi z nich współpracujemy tutaj .

Polska : W Polsce Klarna przesyła biurom kredytowym Twoje imię i nazwisko, PESEL, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz informacje o Twoich zachowaniach płatniczych w celu oceny Twojej zdolności kredytowej lub wiarygodności płatniczej oraz weryfikacji poprawności takiej oceny. Wyszukiwanie zdolności kredytowej może wpłynąć na Twoją zdolność kredytową. Poprosimy Cię o zgodę podczas korzystania z naszych usług w celu wymiany danych z biurami kredytowymi, zobacz więcej Tutaj.

Biura kredytowe będą przetwarzać Twoje dane zgodnie z ich własnymi informacjami o ochronie prywatności i możesz dowiedzieć się, z którymi z nich współpracujemy tutaj .

Portugalia : W Portugalii Klarna wysyła do biura kredytowego Twoje imię i nazwisko, adres i numer identyfikacyjny, aby uzyskać informacje o Tobie. Nasza ocena zdolności kredytowej nie wpływa na Twoją zdolność kredytową.

Biuro informacji kredytowej będzie przetwarzać Twoje dane zgodnie z własnymi oświadczeniami o ochronie prywatności i możesz dowiedzieć się, z którymi z nich współpracujemy tutaj .

Hiszpania : W Hiszpanii Klarna wysyła do biura kredytowego adres, datę urodzenia, a także Número de Identificación Fiscal (NIF), Número de Identidad de Extranjero (NIE) i/lub Documento Nacional de Identidad (DNI) w celu otrzymania wyszukiwanie na ciebie.

Nasza ocena kredytowa wpłynie na Twoją zdolność kredytową w biurze kredytowym. Klarna będzie również udostępniać biuro informacji kredytowej informacje o twoich spłatach (w tym o spóźnionych spłatach i niekwestionowanych zaległościach w płatnościach), a takie dane mogą być zawarte w aktach kredytowych, co może również wpływać na twoją zdolność kredytową w biurze kredytowym i być konsultowane przez osoby trzecie imprezy. Biuro informacji kredytowej będzie przetwarzać Twoje dane zgodnie z własnymi zasadami ochrony prywatności i możesz dowiedzieć się, z którymi z nich współpracujemy tutaj .

Szwecja : W Szwecji Klarna wysyła Twój osobisty numer identyfikacyjny do biura informacji kredytowej w celu uzyskania informacji kredytowej o Tobie. Biuro informacji kredytowej poinformuje Cię, że Klarna poprosiła o informacje kredytowe. Raport kredytowy nie wpływa na Twoją zdolność kredytową. Biuro informacji kredytowej przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z własną polityką prywatności. Możesz zobaczyć z jakimi biurami współpracujemy w Szwecji tutaj .

Jeśli korzystasz z usługi kredytowej Klarna „Dela upp”. Klarna może również przesłać do UC AB Twój osobisty numer identyfikacyjny i informacje o niespłaconym długu lub o tym, że dług został rozwiązany przez Klarna (na przykład z powodu braku terminowej spłaty). Informacje przesłane do UC będą obecne w przyszłych informacjach kredytowych UC na Twój temat, które są dostępne również dla innych firm. Zawsze możesz skontaktować się z nami lub z UC, aby otrzymać informacje, które informacje zostały nam udostępnione.

Biura informacji kredytowej, w tym UC AB, przetwarzają Twoje dane osobowe w oparciu o własne polityki prywatności. Możesz zobaczyć, z którymi biurami współpracujemy tutaj, gdzie znajdziesz również link do ich odpowiednich polityk prywatności.

Klarna udostępnia Twoje dane w oparciu o uzasadniony interes Klarny w prowadzeniu swojej działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ponieważ biura informacji kredytowej posiadają informacje o Twojej sytuacji finansowej, które Klarna może wykorzystać jako dane wejściowe w celu zapewnienia prawidłowego kredytu oceny i nie udzielać kredytu konsumentom, którzy nie są w stanie go spłacić. Zapewniamy, że przetwarzanie, które się z tym wiąże, jest niezbędne do realizacji tego interesu i że nasz interes przeważa nad Twoim prawem do nieprzetwarzania Twoich danych w tym celu. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, z przyczyn związanych z okolicznościami w Twojej konkretnej sprawie. Zobacz sekcję 2, aby uzyskać więcej informacji o swoich prawach. Możesz również skontaktować się z podmiotami wymienionymi w powyższym linku, aby skorzystać z tych samych praw, które zostały określone w ust. 2 również wobec tych podmiotów.

Klarna przechowuje informacje kredytowe na Twój temat, które otrzymaliśmy od biur informacji kredytowej, wyłącznie w formacie danych skryptowych. Jeśli chcesz otrzymać czytelną wersję, zalecamy bezpośredni kontakt z biurem kredytowym, które poinformowało Cię, że Klarna zażądała raportu kredytowego.

7.3.2 Firmy windykacyjne (dla należności przeterminowanych).

Opis odbiorcy: Klarna może potrzebować udostępnić Twoje dane, gdy sprzedajemy lub zlecamy windykację niespłaconych zaległych długów za pośrednictwem osoby trzeciej, takiej jak firma windykacyjna.

Cel i podstawa prawna: Dane te są udostępniane w celu windykacji Twoich zaległych należności. Firmy windykacyjne przetwarzają dane osobowe zgodnie z własnymi oświadczeniami o ochronie prywatności lub wyłącznie w imieniu Klarna jako podmioty przetwarzające dane Klarna. Firmy windykacyjne mogą zgłaszać Twoje niespłacone długi do biur informacji kredytowej lub władz, co może wpłynąć na Twoją zdolność kredytową i zdolność do ubiegania się o przyszły kredyt. Dane te są udostępniane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na windykacji i sprzedaży wierzytelności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podczas równoważenia interesów Klarna ustaliła, że ​​mamy uzasadniony interes w windykacji i sprzedaży długów. Zapewniamy, że przetwarzanie, które się z tym wiąże, jest niezbędne do realizacji tego interesu i że nasz interes przeważa nad Twoim prawem do nieprzetwarzania Twoich danych w tym celu. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, z przyczyn związanych z okolicznościami w Twojej konkretnej sprawie. Zobacz sekcję 2, aby uzyskać więcej informacji o swoich prawach.

7.3.3 Dostawcy VISA i portfeli cyfrowych.

Opis odbiorcy: Udostępniamy informacje o Tobie i Twoich zakupach, gdy korzystasz z karty Klarna z VISA oraz z członkami sieci kart VISA. Jeśli dodasz również kartę Klarna do swojego portfela cyfrowego, być może będziemy musieli udostępnić Twoje dane dostawcy tego portfela. W takim przypadku dane będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności tego dostawcy.

Cel i podstawa prawna: Udostępnianie odbywa się w zakresie niezbędnym do przeprowadzania transakcji kartowych, zapobiegania oszustwom oraz przestrzegania zasad sieci kartowej VISA. Jeśli odnowisz swoją kartę Klarna lub otrzymasz nową kartę, prześlemy te informacje do VISA, aby VISA mogła poinformować strony trzecie, z którymi wcześniej zdecydowałeś się zapisać informacje o swojej karcie (na przykład w przypadku transakcji cyklicznych). Udostępnienie następuje w celu wykonania zawartej z Tobą umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

7.3.4 Nabywcy długów (dla otwartych długów).

Opis odbiorcy: Klarna może przenieść Twój otwarty dług na nabywców długów.

Cel i podstawa prawna: Po przeniesieniu Twojego długu na agenta rozliczeniowego i nieprzerwanie do czasu spłaty długu, Klarna udostępni Twoje dane kontaktowe i identyfikacyjne (imię i nazwisko, datę urodzenia, numer ubezpieczenia społecznego, adres i numer telefonu), informacje o Twojej sytuacji finansowej (np. kredyt rezydualny, spłaty i negatywna historia płatności w stosunku do obecnego zadłużenia), a także informacje o towarach lub usługach związanych z zadłużeniem. Kupujący będzie przetwarzał Twoje dane osobowe zgodnie z własną polityką prywatności, o której otrzymasz informację w momencie przeniesienia długu.

Podstawą udostępnienia danych osobowych różnym nabywcom jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na sprzedaży wierzytelności w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Zapewniamy, że przetwarzanie, które się z tym wiąże, jest niezbędne do realizacji tego interesu, a nasz interes jest nadrzędny wobec Państwa prawa do nieprzetwarzania danych osobowych w tym celu. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, z przyczyn związanych z okolicznościami w Twojej konkretnej sprawie. Zobacz sekcję 2, aby uzyskać więcej informacji o swoich prawach.

7.4 Kategorie odbiorców podczas korzystania z usługi Konta Klarna (rachunki oszczędnościowe i płatnicze).

7.4.1 Instytucje kredytowe i inne instytucje finansowe.

Opis odbiorcy: Udostępniamy Twoje dane instytucjom kredytowym i innym instytucjom finansowym (takim jak inne banki), gdy dokonujesz transakcji lub płatności na inne konta.

Cel i podstawa prawna: Jeśli dokonałeś płatności na konto Klarna, Klarna będzie przetwarzać informacje otrzymane od banku użytego do transakcji, takie jak dane kontaktowe i identyfikacyjne oraz informacje dotyczące płatności. Jeśli dokonujesz transakcji lub płatności na konta w innych bankach, Klarna przekaże również niektóre Twoje dane kontaktowe i identyfikacyjne, a także informacje dotyczące płatności odbiorcy, a także instytucji kredytowej lub finansowej odbiorcy. Udostępnienie następuje w celu wykonania zawartej z Tobą umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

7.5 Kategorie odbiorców, którym Klarna udostępnia Twoje dane osobowe, gdy korzystasz z usługi zakupowej Klarna.

7.5.1 Sieci stowarzyszone.

Opis odbiorcy: Kiedy zdecydujesz się kliknąć link sponsorowany w aplikacji mobilnej Klarna lub na naszej stronie internetowej, który zawiera link do sklepu, produktu lub usługi, zostaniesz przekierowany na stronę innej firmy za pośrednictwem strony trzeciej, znanej jako sieć afiliacyjna. Tutaj możesz dowiedzieć się z jakimi sieciami afiliacyjnymi współpracuje Klarna (prezentowane w lewej kolumnie). Sieci stowarzyszone będą przetwarzać informacje o Twoim urządzeniu zgodnie z ich własnymi informacjami o ochronie prywatności (informacje o ochronie prywatności znajdziesz w prawej kolumnie tego samego połączyć jak wspomniano powyżej). Sklep, który odwiedzasz za pośrednictwem linku sponsorowanego, określa, która sieć afiliacyjna przetwarza Twoje dane. Zwykle sklep współpracuje tylko z jedną siecią afiliacyjną. Więcej informacji o której sieci uzyskasz kontaktując się z nami (lub ze sklepem).

Cel i podstawa prawna: Sieć afiliacyjna może umieścić na Twoim urządzeniu technologię śledzenia, która zawiera informacje o kliknięciu przez Ciebie tego linku w aplikacji mobilnej Klarna, a następnie jest wykorzystywana do dokumentowania Twojej wizyty w sklepie w celu obliczenia potencjalnej prowizji należnej Klarna.

Przetwarzanie opiera się na wyważeniu interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podczas równoważenia interesów Klarna ustaliła, że ​​mamy uzasadniony interes w dostarczaniu Ci linków sponsorowanych w celu promowania sklepów w aplikacji mobilnej Klarna i na naszej stronie internetowej. Zapewniamy, że przetwarzanie, które się z tym wiąże, jest niezbędne do realizacji tego interesu i że nasz interes przeważa nad Twoim prawem do nieprzetwarzania Twoich danych w tym celu.

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, z przyczyn związanych z okolicznościami w Twojej konkretnej sprawie. Zobacz sekcję 2, aby uzyskać więcej informacji o swoich prawach.

7.5.2 Google.

7.5.2.1 reCAPTCHA

Opis odbiorcy: Gdy korzystasz z aplikacji mobilnej Klarna za pośrednictwem naszego portalu internetowego, Google będzie zbierać informacje o Twoim urządzeniu za pośrednictwem usługi Google reCAPTCHA, która jest tam zaimplementowana, w niektórych przypadkach wraz z dodatkowymi informacjami, które zdecydujesz się wprowadzić do usługi reCAPTCHA.

Cel i podstawa prawna : Klarna przetwarza te informacje w oparciu o uzasadniony interes Klarna w prowadzeniu swojej działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ponieważ usługa reCAPTCHA zapobiega niewłaściwemu korzystaniu z naszych usług (na przykład uniemożliwiając botom próby zalogowania się) ). Google będzie przetwarzać te informacje zgodnie z jego warunki świadczenia usług I polityka prywatności . Zapewniamy, że przetwarzanie, które się z tym wiąże, jest niezbędne do realizacji tego interesu i że nasz interes przeważa nad Twoim prawem do nieprzetwarzania Twoich danych w tym celu.

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, z przyczyn związanych z okolicznościami w Twojej konkretnej sprawie. Zobacz sekcję 2, aby uzyskać więcej informacji o swoich prawach.

7.5.2.2 Mapy Google

Opis odbiorcy: Aby pokazać, gdzie Twoja przesyłka zostanie dostarczona na zintegrowanej mapie w aplikacji mobilnej Klarna, udostępniamy Google odpowiedni adres dostawy. Google będzie przetwarzać Twoje dane zgodnie z Google Maps/Google Earth warunki usługi I polityka prywatności .

Cel i podstawa prawna: Klarna udostępnia te informacje w oparciu o uzasadniony interes Klarny w prowadzeniu swojej działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Korzystając z Google Maps, jesteśmy w stanie pokazać Ci adres dostawy na zintegrowanej mapie w aplikacji mobilnej Klarna. Zapewniamy, że przetwarzanie to jest niezbędne do realizacji tego interesu i że nasz interes przeważa nad Twoim prawem do nieprzetwarzania Twoich danych w tym celu. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, z przyczyn związanych z okolicznościami Twojej konkretnej sprawy. Widzieć sekcja 2 aby uzyskać więcej informacji o swoich prawach i sposobie korzystania z nich.

7.5.3 Partnerzy w ramach usługi Personal Finance oraz programu ofertowo-korzyściowego.

Opis odbiorcy: Partnerzy w ramach usługi Personal Finance oraz programu ofertowo-benefisowego.

Cel i podstawa prawna : Jeśli zdecydujesz się skorzystać z ofert i korzyści Klarna w ramach usługi Personal Finance lub programu ofert i korzyści, Klarna udostępni dane osobowe wymagane do skorzystania z oferty naszym partnerom biznesowym (co obejmuje fakt, że jesteś klientem Klarna). Każda oferta określa dane, które zostaną udostępnione. Dane są udostępniane w celu wykonania umowy między Tobą a Klarną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

7.5.4 Firmy logistyczne i transportowe.

Opis odbiorcy: Firmy logistyczne i transportowe.

Cel i podstawa prawna: Klarna udostępni Twoje dane osobowe firmom logistycznym i transportowym, które dostarczają zamówione przez Ciebie towary, jeśli zarejestrowałeś się w usłudze śledzenia przesyłek. Przykładami udostępnianych przez nas informacji są dane kontaktowe i identyfikacyjne oraz numery śledzenia.

Firmy logistyczne i transportowe przetwarzają Twoje dane zgodnie z własnymi oświadczeniami o ochronie prywatności. Udostępnianie odbywa się w celu wykonania umowy między Tobą a Klarną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

7.5.5 Usługi reklamowe.

7.5.5.1 Marketing dostosowany do potrzeb.

Opis odbiorcy: Możesz zobaczyć reklamy, gdy jesteś poza Aplikacją Klarna na innych stronach internetowych i w innych aplikacjach, takich jak media społecznościowe. Jest to dostarczane za pośrednictwem Klarna i naszej strony trzeciej Usługi reklamowe.

Cel i podstawa prawna: Klarna udostępni Twoje dane osobowe stronom trzecim Usługi reklamowe w celu dostarczania Ci dopasowanego marketingu poza Aplikacją Klarna, w oparciu o Twoje zachowanie i profil użytkownika Klarna. Jakaś osoba trzecia Usługi reklamowe wykorzysta Twoje dane do własnych celów i zgodnie z własną polityką prywatności, dostępną pod powyższym linkiem, który można znaleźć tutaj . Możesz również uzyskać więcej informacji na temat tego udostępniania lub sposobu wykonywania swoich praw w odniesieniu do tych firm, kontaktując się z nami.

Przetwarzanie to odbywa się na podstawie Twojej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Przetwarzanie to może stanowić profilowanie, które ma na celu dostosowanie marketingu w oparciu o to, co naszym zdaniem może Cię zainteresować. Więcej o profilowaniu możesz przeczytać w sekcji 6.

W każdej chwili możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami.

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, z przyczyn związanych z okolicznościami w Twojej konkretnej sprawie. Zobacz sekcję 2, aby uzyskać więcej informacji o swoich prawach.

7.5.5.2 Analityka instalacji aplikacji Klarna.

Opis odbiorcy: Klarna udostępni identyfikator Twojego urządzenia i instalację aplikacji Klarna stronom trzecim usługi reklamowe .

Cel i podstawa prawna : Te dane są wykorzystywane do ustalenia, czy Twoja instalacja aplikacji Klarna była spowodowana konkretną reklamą, aby umożliwić Klarna przeanalizowanie, które usługi reklamowe są najskuteczniejsze w napędzaniu instalacji aplikacji Klarna. Możesz uzyskać więcej informacji na ten temat, kontaktując się z nami.

Przetwarzanie opiera się na wyważeniu interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podczas równoważenia interesów Klarna ustaliła, że ​​mamy uzasadniony interes w określeniu, które usługi reklamowe stron trzecich są najskuteczniejsze w kierowaniu instalacjami aplikacji Klarna. Zapewniamy, że przetwarzanie, które się z tym wiąże, jest niezbędne do realizacji tego interesu i że nasz interes przeważa nad Twoim prawem do nieprzetwarzania Twoich danych w tym celu.

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, z przyczyn związanych z okolicznościami w Twojej konkretnej sprawie. Zobacz sekcję 2, aby uzyskać więcej informacji o swoich prawach.

7.5.6 Agencje zapobiegania oszustwom i firmy przeprowadzające kontrole tożsamości.

Opis odbiorcy: Twoje dane osobowe są udostępniane agencjom zajmującym się zapobieganiem oszustwom i firmom, które zapewniają kontrolę tożsamości.

Cel i podstawa prawna: Klarna udostępnia Twoje dane, aby zweryfikować Twoją tożsamość, dokładność podanych przez Ciebie danych oraz zwalczać oszukańcze i przestępcze działania. Firmy, z którymi współpracujemy, są wymienione w odpowiednich krajowych wersjach niniejszego zawiadomienia. Należy pamiętać, że te firmy przetwarzają Twoje dane zgodnie z własnymi oświadczeniami o ochronie danych.

Klarna udostępnia Twoje dane w oparciu o uzasadniony interes Klarny w prowadzeniu swojej działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ponieważ agencje zajmujące się zapobieganiem oszustwom i firmy przeprowadzające kontrolę tożsamości posiadają informacje o oszustwach i potwierdzaniu tożsamości, które są ważne dla Klarna wykorzystać jako dane wejściowe w celu zmniejszenia poziomu oszukańczych transakcji. Zapewniamy, że przetwarzanie, które się z tym wiąże, jest niezbędne do realizacji tego interesu i że nasz interes przeważa nad Twoim prawem do nieprzetwarzania Twoich danych w tym celu. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, z przyczyn związanych z okolicznościami w Twojej konkretnej sprawie. Zobacz sekcję 2, aby uzyskać więcej informacji o swoich prawach. Możesz również skontaktować się z podmiotami wymienionymi w powyższym linku, aby skorzystać z tych samych praw, które zostały określone w ust. 2 również wobec tych podmiotów.

7.5.7 Platformy odsprzedaży.

Opis odbiorcy: Rynki i platformy rynkowe umożliwiające odsprzedaż produktów, z którymi Klarna współpracuje od czasu do czasu („Platformy odsprzedaży”). Listę aktualnie dostępnych platform odsprzedaży można znaleźć tutaj . Udostępniamy informacje o towarach/usługach, które chcesz odsprzedać.

Cel i podstawa prawna : Jeśli zdecydujesz się odsprzedać produkt za pośrednictwem aplikacji Klarna, Klarna przekieruje Cię do Platformy Odsprzedaży i wstępnie wypełni Twój wpis, udostępniając informacje o zakupionym produkcie Platformie Odsprzedaży. Platformy odsprzedaży będą przetwarzać te informacje zgodnie z ich warunkami świadczenia usług i polityką prywatności. Udostępnianie odbywa się w celu wykonania umowy między Tobą a Klarną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

7.6 Kategorie odbiorców, którym Klarna udostępnia Twoje dane osobowe, jeśli kontaktujesz się z naszym działem obsługi klienta za pośrednictwem mediów społecznościowych.

7.6.1 Media społecznościowe.

Opis odbiorcy: Firmy mediów społecznościowych, takie jak Facebook, Instagram czy Twitter.

Cel i podstawa prawna: Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych, takich jak Facebook lub Twitter, Twoje dane osobowe będą również gromadzone i przetwarzane przez te firmy, zgodnie z ich polityką prywatności. Udostępnienie następuje w celu wykonania zawartej z Tobą umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

8. Kiedy możemy przekazać Twoje dane osobowe poza UE i jak je wtedy chronimy?

Zawsze staramy się przetwarzać Twoje dane osobowe na terenie UE/EOG. Jednak w pewnych sytuacjach, na przykład gdy udostępniamy Twoje dane w ramach Grupy Klarna lub dostawcy, podwykonawcy lub sklepowi działającemu poza UE/EOG, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza UE/EOG. Klarna zawsze zapewnia ten sam wysoki poziom ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z RODO, nawet jeśli dane są przekazywane poza UE/EOG. Twoje prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych (opisane szczegółowo w punkcie 2) nie zostaną naruszone, gdy dane zostaną przekazane poza UE/EOG. Więcej informacji o odbiorcach, którym Klarna udostępnia Twoje dane, znajdziesz w punkcie 7.

Gdy robisz zakupy w sklepie znajdującym się w kraju spoza obszaru UE/EOG, udostępnienie przez nas Twoich danych osobowych temu sklepowi oznacza, że ​​Twoje dane osobowe zostaną przekazane do tego kraju poza obszar UE/EOG.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszych środków bezpieczeństwa, zawsze możesz się z nami skontaktować. Nasze dane kontaktowe można znaleźć w punkcie 12. Więcej informacji o tym, które kraje są uważane za posiadające „odpowiedni poziom ochrony” można znaleźć na stronie stronie internetowej Komisji Europejskiej , a więcej informacji na temat standardowych klauzul Komisji Europejskiej można znaleźć tutaj .

Środki bezpieczeństwa stosowane przez Klarna przy przekazywaniu danych osobowych poza UE/EOG

W krajach spoza UE/EOG mogą obowiązywać przepisy, które zezwalają władzom publicznym na żądanie dostępu do danych osobowych przechowywanych w kraju w celu zwalczania przestępczości lub ochrony bezpieczeństwa narodowego. Niezależnie od tego, czy my lub którykolwiek z naszych dostawców przetwarzamy Twoje dane osobowe, zapewnimy wysoki poziom ochrony przy przekazywaniu tych danych oraz podjęcie odpowiednich środków ochrony, zgodnie z obowiązującymi wymogami ochrony danych (takimi jak RODO ). Takie odpowiednie zabezpieczenia obejmują między innymi zapewnienie:

 • jeżeli Komisja Europejska uznała, że ​​kraj spoza UE/EOG, do którego przekazywane są Twoje dane osobowe, zapewnia odpowiedni poziom ochrony, odpowiadający poziomowi ochrony zapewnianemu przez RODO. Oznacza to na przykład, że dane osobowe są nadal chronione przed nieupoważnionym ujawnieniem i że możesz nadal korzystać ze swoich praw w odniesieniu do swoich danych osobowych lub

między Klarną a odbiorcą danych osobowych spoza UE/EOG zostały zawarte standardowe klauzule Komisji Europejskiej. Oznacza to, że odbiorca gwarantuje, że poziom ochrony Twoich danych osobowych zapewniany przez RODO nadal obowiązuje, a Twoje prawa są nadal chronione. W takich przypadkach oceniamy również, czy w kraju odbiorcy istnieją przepisy, które wpływają na ochronę Twoich danych osobowych. W razie potrzeby podejmujemy środki techniczne i organizacyjne, aby Twoje dane były chronione podczas przesyłania do odpowiedniego kraju poza UE/EOG.

Pomimo powyższego, jeśli sklep, w którym zdecydujesz się robić zakupy, znajduje się w kraju spoza UE/EOG, udostępnienie przez nas danych temu sklepowi (oraz podmiotowi Klarna, z którym sklep ma umowę) oznacza, że ​​Twoje dane osobowe zostaną przekazane do i przetwarzane w tym kraju poza UE/EOG. Kliknij Tutaj aby uzyskać dostęp do informacji o ochronie prywatności innych podmiotów Klarna w Grupie Klarna. W przeciwnym razie administrowanie zakupem nie byłoby możliwe. Klarna opiera się przede wszystkim na standardowych klauzulach Komisji Europejskiej, aby zapewnić ochronę Twoich danych osobowych przy takim przekazywaniu danych, ale jak wskazano powyżej, w krajach, w których znajduje się sklep zagraniczny, mogą obowiązywać przepisy uniemożliwiające skuteczną ochronę za pomocą standardowych klauzul. Nawet jeśli tak jest, Twoje dane osobowe będą nadal przekazywane do zagranicznego sklepu (lub lokalnego podmiotu Klarna zagranicznego sklepu), o ile przekazanie danych jest konieczne do administrowania Twoim konkretnym zakupem.

9. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Jak długo Klarna przechowuje Twoje dane osobowe, zależy od celów, w których Klarna wykorzystuje dane osobowe:

 • Dane osobowe wykorzystywane w ramach stosunku umownego między Tobą a Klarną są zasadniczo przechowywane przez czas trwania stosunku umownego, a następnie przez maksymalnie 10 lat na podstawie przepisów o przedawnieniu.

 • Dane osobowe, do przechowywania których Klarna jest prawnie zobowiązana, na przykład na mocy przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy lub przepisów dotyczących księgowości, są zazwyczaj przechowywane odpowiednio przez 5 i 7 lat.

 • Dane osobowe, które nie są wykorzystywane do celów Twojego stosunku umownego z Klarna lub w przypadku których Klarna nie ma prawnego obowiązku przechowywania danych, są przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji odpowiedniego celu przetwarzania przez nas danych (zwykle 3 miesiące). Więcej informacji można znaleźć w tabeli w punkcie 4.

W niektórych ograniczonych przypadkach dane osobowe mogą wymagać przechowywania przez dłuższy okres ze względu na przepisy dotyczące adekwatności kapitałowej, których Klarna musi przestrzegać.

Zobowiązania prawne, o których mowa powyżej, oznaczają, że Klarna nie może usunąć Twoich danych osobowych, nawet jeśli poprosisz nas o ich usunięcie, jak opisano w sekcji 2. Jeśli nie mamy prawnego obowiązku przechowywania danych osobowych, zamiast tego musimy dokonać oceny, czy możemy wymagać danych osobowych w celu ochrony Klarna przed roszczeniami prawnymi.

Należy pamiętać, że tylko dlatego, że mamy prawny obowiązek przechowywania danych osobowych, nie oznacza to, że możemy również wykorzystywać te dane w jakimkolwiek innym celu. Klarna dokona oceny dla każdego konkretnego celu, jak długo możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe. Więcej na ten temat można przeczytać w punkcie 4.

10. Jak wykorzystujemy pliki cookie i inne rodzaje technologii śledzenia

Aby zapewnić dostosowane i płynne działanie, Klarna wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie śledzenia w naszych wielu interfejsach, takich jak nasza strona internetowa, aplikacja mobilna Klarna oraz przy kasie w sklepie korzystającym z Klarna. W każdym interfejsie można znaleźć informacje o technologii śledzenia, z której korzysta Klarna, oraz informacje o tym, jak akceptujesz lub odrzucasz technologię śledzenia.

11. Aktualizacje niniejszej informacji o ochronie prywatności

Nieustannie pracujemy nad ulepszeniem naszych usług, aby zapewnić Ci płynną obsługę. Może to obejmować modyfikacje istniejących i przyszłych usług. Jeśli takie ulepszenie wymaga powiadomienia lub zgody zgodnie z obowiązującym prawem, zostaniesz o tym powiadomiony lub uzyskasz możliwość wyrażenia zgody. Ważne jest również, abyś przeczytał niniejszą informację o ochronie prywatności za każdym razem, gdy korzystasz z którejkolwiek z naszych usług, ponieważ przetwarzanie Twoich danych osobowych może różnić się od wcześniejszego korzystania z danej usługi.

12. Informacje kontaktowe Klarna

Klarna Bank AB (publ) jest zarejestrowana w Szwedzkim Urzędzie Rejestracji Spółek pod numerem 556737-0431, a jej siedziba mieści się pod adresem Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm .

Klarna posiada inspektora ochrony danych oraz zespół specjalistów ds. ochrony danych. Mamy również kilka zespołów obsługi klienta, które zajmują się kwestiami ochrony danych. Możesz skontaktować się ze wszystkimi tymi osobami pod poniższymi adresami e-mail. Jeśli konkretnie chcesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych Klarna, wpisz to w wierszu tematu.

Klarna Bank AB (publ) przestrzega szwedzkiego przepisy o ochronie danych. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej Więcej informacji o Klarnie.

Austria

datenschutz@klarna.at

Belgia

dataprotectie@klarna.be
ochrona-des-donnees@klarna.be

Dania

databeskyttelse@klarna.dk

Finlandia

tietosuoja@klarna.fi

Francja

ochrona-des-donnees@klarna.fr

Niemcy

datenschutz@klarna.de

Włochy

protezionedati@klarna.it

Holandia

dataprotectie@klarna.nl

Norwegia

personvern@klarna.no

Polska

odo@klarna.pl

Portugalia

protecaodedados@klarna.pt

Hiszpania

privacidad@klarna.es

Szwecja

dataskydd@klarna.se